TK:00652 ทัวร์ตุรกี BEYOND TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี #สายการบิน QATAR AIRWAYS #พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน #ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดนัดพบของทวีปยุโรปและเอเชีย #นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัม #บินเข้าอังการ่าออกอิสตันบูล เที่ยวเต็ม ครบ จบทุกไฮไลท์ รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 07, 09, 21

TK:00651 ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,888 บาท PV

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังทอปกาปึ รายละเอียด..

1 - 8 มกราคม 2562

5 - 12 กุมภาพันธ์ 2562

15 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

12 - 19 มีนาคม 2562

TK:00650 ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี #บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี #นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน #นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม #ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส #พิเศษมี WIFI บนรถ รายละเอียด..

ตลอดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

TK:00649 ทัวร์ตุรกี CELEBRATION TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นชมความสวยงามเมืองโบราณเปอร์กามัม เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

TK:00648 ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,888 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

7 - 15 ธันวาคม 2561

TK:00646 ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,900 บาท ZT

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเ รายละเอียด..

06 – 14 พฤศจิกายน 2561

14 – 22 พฤศจิกายน 2561

19 – 27 พฤศจิกายน 2561

TK:00645 ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561 (ปีใหม่)

TK:00644 ทัวร์ตุรกี REQUEST TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี ชมความงามของเมืองมรดกโลก นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย นั่งชมกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กานัม รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 8 , 18 , 23 , 25 , 27 , 30

TK:00643 ทัวร์ตุรกี COOLING TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า- พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส เมืองทรอย - ม้าไม้จำลอง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

TK:00619 ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2561

รวมทั้งหมด10