TK:00602 ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,900 บาท ZT

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 14 , 23

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 10 , 18

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 8 , 15 , 20

TK:00601 ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,888 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบสห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET รายละเอียด..

12 - 19 พฤษภาคม 2561

2 - 9 มิถุนายน 2561

14 - 21 กรกฎาคม 2561

23 - 30 สิงหาคม 2561

TK:00600 ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,888 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน SPICE MARKET รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 11 , 19 , 21 , 29

เดือนมิถุนายน 2561 : 6 , 7 , 13 , 20 , 24 , 25 , 29

เดือนกรกฎาคม 2561 : 3 , 12 , 13 , 18 , 23 , 28

TK:00599 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY ** พักโรงแรมถ้ำ และโรงแรม 5 ดาว

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท bw

ทัวร์ตุรกี ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย รายละเอียด..

29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561

25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

8 – 15 มิถุนายน 61

TK:00598 ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,888 บาท pv

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

17 - 25 พฤษภาคม 2561

TK:00597 ทัวร์ตุรกี SURPRISE TULIP TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,888 บาท pv

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561

TK:00596 ทัวร์แกรนด์ตุรกี

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท WC

ทัวร์แกรนด์ตุรกี สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 07, 14, 21, 28

เมษายน 2561 : 04, 18

พฤษภาคม 2561 : 02, 23

TK:00017 ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท WC

ทัวร์ตุรกี สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 28 // เดือนมีนาคม 2561 : 14 , 21 , 28

เดือนเมษายน 2561 : 18

เดือนพฤษภาคม 2561 : 2 , 23

เดือนมิถุนายน 2561 : 6

TK:00016 ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท pv

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus กรุงทรอย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยวาริค โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อ เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ อังการ่า เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวัง Topkapi ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561

TK:00015 ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,888 บาท pv

ทัวร์ตุรกี เที่ยวชมอิสตันบูล อาบน้ำแร่ปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวเมืองอัสตาน่า เมืองหลวงแห่งยุคอนาคต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 10 , 17 , 24

เดือนพฤษภาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

รวมทั้งหมด10