TW:00127 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก กินเก่งตัวพ่อ]

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

TW:00126 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวตลาดปลาไทเป ถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ซีเหมินติง สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

TW:00125 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562 : 6 , 20

เดือนกรกฎาคม 2562 : 12 , 13 , 25

TW:00124 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน คุ้มไปเลย ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก บินหรู พักดี (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สุดพิเศษ!!! ทานอาหารบนตึกไทเป101 รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2562

TW:00123 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด]

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวตลาดปลาไทเป บินหรู พักดี (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูเด็ด!! อาหารซีฟู้ด บุฟเฟต์ ชาบูไต้หวัน สุดพิเศษ!!! ทานอาหารบนตึกไทเป101 รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2562

TW:00122 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า สัมพัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์ พิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

TW:00121 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PAR รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 11 , 25 , 27 , 30

เดือนพฤษภาคม 2562 : 16

เดือนมิถุนายน 2562 : 6 , 25

เดือนกรกฎาคม 2562 : 11 , 13 , 23 , 25

TW:00118 ทัวร์ไต้หวัน เลสโก อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท รายละเอียด..

เมษายน 2562 : 04, 10, 11, 13, 14, 17, 27, 28

พฤษภาคม 2562 : 04, 08, 11, 16, 22, 25

มิถุนายน 2562 : 01, 08, 15, 20

กรกฏาคม 2562 : 03, 10, 13, 20, 25

TW:00117 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม 2562

TW:00110 ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยสวรรค์แห่งท้องทะเล ตลาดปลาไทเป บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562

TW:00109 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน คุ้มไปเลย เที่ยวครบ..จบทุกไฮไลท์ บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษเมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง PULI FOUR SEASON STAMING DISH รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด11