TW:00122 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า สัมพัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์ พิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 3 , 10 , 13 , 27 , 30

เดือนพฤษภาคม 2562 : 8 , 15 , 22

เดือนมิถุนายน 2562 : 5 , 19

เดือนกรกฎาคม 2562 : 3 , 13 , 24

TW:00121 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PAR รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 11 , 25 , 27 , 30

เดือนพฤษภาคม 2562 : 16

เดือนมิถุนายน 2562 : 6 , 25

เดือนกรกฎาคม 2562 : 11 , 13 , 23 , 25

TW:00120 ทัวร์ไต้หวัน เพลิดเพลิน หนานโถว ไทจง ไทเป

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ที่นี่ไต้หวัน!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป พักหรู 5 ดาว แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งกันจุใจ ที่ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต , ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาและบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

10 – 14 เมษายน 2562

13 – 17 เมษายน 2562

TW:00119 ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์พาเพลิน ไทจง ไทเป หนานโถว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวทุกจุดไฮไลท์...ไม่มีเอ้าท์ติดเทรนด์ บินหรู อยู่ดี คุณภาพเกินคุ้ม แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก อุทยานเหนือสุดของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ช้อปปิ้งกันจุใจ ที่ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาและบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

14 – 17 เมษายน 2562

TW:00118 ทัวร์ไต้หวัน เลสโก อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท รายละเอียด..

เมษายน 2562 : 04, 10, 11, 13, 14, 17, 27, 28

พฤษภาคม 2562 : 04, 08, 11, 16, 22, 25

มิถุนายน 2562 : 01, 08, 15, 20

กรกฏาคม 2562 : 03, 10, 13, 20, 25

TW:00117 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม 2562

TW:00116 ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง ปล่อยโคมขงหมิง อุนทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งฟินๆ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!!ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เทศกาบชมซากุระ (ประมาณช่วงเดือนมีนาคม) รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 12 , 18 , 25

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 10 , 15 , 16 , 22 , 23

เดือนมีนาคม 2562 : 1 , 2 , 8 , 9 , 15 , 16 , 22 , 23

TW:00115 ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 เที่ยว 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว หยางหมิงซาน ซีเหมินติง หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่ง พิเศษเมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง พิเศษ!!นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เดินทาง มกราคม - เมษายน 2562 รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 10, 24, 27

กุมภาพันธ์ 2562 : 14, 17, 18

มีนาคม 2562 : 08, 14, 17, 28, 29

เมษายน 2562 : 14, 16, 17, 19, 26

TW:00114 ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไฟล์สวยบินเช้า-กลับดึก บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียงไคเช็ค ตึกไทเป ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิว อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา MITSUI OUTLET PARK เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562 รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 14

เดือนมีนาคม 2562 : 14 , 21

เดือนเมษายน 2562 : 11 , 12

TW:00113 ทัวร์ไต้หวัน T-DED EXCLUSINE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ราคานี้ขนาดนี้!! ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว ไปเป-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ฮัวเหลียน เที่ยวสุดคุ้ม ครบจบที่ 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน/ อุทยานเย่หลิ่ว/ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง เดินทาง มกราคม – มีนาคม 62 รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 07, 14, 18, 23

กุมภาพันธ์ 2562 : 10, 13, 18, 23, 27

มีนาคม 2562 : 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 23

TW:00110 ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยสวรรค์แห่งท้องทะเล ตลาดปลาไทเป บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562

TW:00109 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน คุ้มไปเลย เที่ยวครบ..จบทุกไฮไลท์ บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษเมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง PULI FOUR SEASON STAMING DISH รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562

TW:00107 ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ราคานี้ขนาดนี้!! ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอมไม้บานเต็มทุ่ง แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

รวมทั้งหมด13