TW:00106 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก...รสเเซ่บ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักโรงเเรม 4 ดาว เขียนคำอธิษฐานขอพร 'ปล่อยโคมขงหมิง' สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว มื้อพิเศษ เสี่ยวหลงเปา อาหารซีฟู๊ดไต้หวัน รายละเอียด..

11 – 14 ตุลาคม 2561

18 – 21 ตุลาคม 2561

03 – 06 พฤศจิกายน 2561

28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561

TW:00105 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FAVOR

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก...อุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งจัดเต็มซีเมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 23 , 29 , 30

14 - 17 ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

TW:00104 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก...ปล่อยโคมขงหมิง ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 27 , 31

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 3 , 7 , 10 , 14 , 17 , 21 , 24 , 28

เดือนธันวาคม 2561 : 8 , 12 , 19 , 20

28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 // 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

TW:00103 ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนธันวาคม 2561 : 8 , 14 , 16

28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

TW:00102 ทัวร์ไต้หวัน T-DED เก๋กู๊ด TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวครบ 3 อุทยานไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

TW:00101 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN ดี๊ดี

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว) ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 10 , 20 , 26

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 16 , 21 , 22 , 23 , 28

เดือนธันวาคม 2561 : 2 , 7 , 12 , 19 , 21 , 27

TW:00100 ทัวร์ไต้หวัน T-DED กิ๊บเก๋ ไต้หวัน

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ถ่ายรูปสุดอิตกับ หมู่บ้านสายรุ้ง เพลิดเพลินช็อปปิ้งที่ ซีเหมินติง จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งกระเช้าเหมาคง ชมวิวเมืองไทเป สัมผัสรสชาติอาหารทะลมากมาย ณ ตลาดปลา พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร พระกระโดดกำแพง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก รายละเอียด..

22 – 26 พฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561 : 6 , 12 , 19 , 22

TW:00099 ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ถ่ายรูปสุดอิตกับ หมู่บ้านสายรุ้ง เพลิดเพลินช็อปปิ้งที่ ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดไต้หวัน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 3 , 10

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 14 , 30

12 – 16 ธันวาคม 2561

TW:00098 ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUSE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน สดชื่นฟินๆ ณ อุทยานอาลีซาน เพลิดเพลินช็อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดไต้หวัน บินดี อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 20 , 28

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 5 , 12 , 19

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 9

TW:00097 ทัวร์ไต้หวัน T-DED LOVE STRUCK TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

TW:00096 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 20 , 27

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16

เดือนธันวาคม 2561 : 4 , 17 , 26 , 27

TW:00095 ทัวร์ไต้หวัน T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 1,499 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ชมความงาม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ย ช้อปปิ้งย่านดัง!! ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สุดฟิน!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

TW:00092 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน สดชื่นฟินๆ!! อาลีซาน ชมความงาม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ช้อปปิ้งย่านดัง!! ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สุดฟิน!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ซีฟู๊ดไต้หวัน รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 2 , 5 , 9 , 12 , 16 , 19

พฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

ธันวาคม 2561 : 8 , 16

30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

TW:00091 ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ที่ยวฉลองปีใหม่ บินหรู...อยู่ดี 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

TW:00090 ทัวร์ไต้หวัน T-DED COUNDOWN IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไปเคาท์ดาวน์ที่ไต้หวันกันเถอะ บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

31 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

TW:00089 ทัวร์ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุดๆๆๆ ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง สัมผัสธรรมชาติสุดงาม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร รายละเอียด..

23 – 29 กรกฎาคม 2561

27 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

24 – 30 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 8 , 15 , 22 , 29

TW:00088 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้มช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ทุกคืน ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 22

เดือนสิงหาคม 2561 : 19 , 26

เดือนกันยายน 2561 : 2 , 16 , 23 , 30

ตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

TW:00086 ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 8 , 13 , 20 , 21 , 27

กรกฎาคม 2561 : 4 , 5 , 17

เดือนสิงหาคม 2561 : 1 , 29

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 7 , 27

TW:00085 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

09 – 13 มิถุนายน 2561 // 12 – 16 , 26 - 30 กรกฎาคม 2561

15 – 19 , 16 - 20 , 23 -27 สิงหาคม 2561

05 - 09 , 12 - 16 , 20 - 24 กันยายน 2561

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 // 13 – 17 , 27 - 31 ตุลาคม 2561

TW:00084 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

รวมทั้งหมด23