TW:00091 ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ที่ยวฉลองปีใหม่ บินหรู...อยู่ดี 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

TW:00090 ทัวร์ไต้หวัน T-DED COUNDOWN IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ไปเคาท์ดาวน์ที่ไต้หวันกันเถอะ บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน รายละเอียด..

31 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

TW:00089 ทัวร์ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุดๆๆๆ ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง สัมผัสธรรมชาติสุดงาม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร รายละเอียด..

23 – 29 กรกฎาคม 2561

27 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

24 – 30 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 8 , 15 , 22 , 29

TW:00088 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้มช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ทุกคืน ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 22

เดือนสิงหาคม 2561 : 19 , 26

เดือนกันยายน 2561 : 2 , 16 , 23 , 30

ตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

TW:00087 ทัวร์ไต้หวัน หยุดพัก หยุดที่ TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park รายละเอียด..

26 – 29 กรกฎาคม 2561

27 – 30 กรกฎาคม 2561

09 – 12 สิงหาคม 2561

10 – 13 สิงหาคม 2561

TW:00086 ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 8 , 13 , 20 , 21 , 27

กรกฎาคม 2561 : 4 , 5 , 17

เดือนสิงหาคม 2561 : 1 , 29

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 7 , 27

TW:00085 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

09 – 13 มิถุนายน 2561 // 12 – 16 , 26 - 30 กรกฎาคม 2561

15 – 19 , 16 - 20 , 23 -27 สิงหาคม 2561

05 - 09 , 12 - 16 , 20 - 24 กันยายน 2561

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 // 13 – 17 , 27 - 31 ตุลาคม 2561

TW:00084 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00083 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรักที่พักใจ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00082 ทัวร์ไต้หวัน DREAM DESTINATION TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 4 , 8 , 15 , 18

19 - 24 เดือนมิถุนายน 2561

TW:00081 ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM COSMETIC CENTER ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 30

เดือนพฤษภาคม 2561 : 17 , 27

เดือนมิถุนายน 2561 : 8 , 12 , 26

TW:00080 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2561

TW:00077 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00076 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

TW:00074 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ TAIPEI TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561

TW:00072 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 11 , 12 , 13 , 19

เดือนพฤษภาคม 2561 : 8 , 13 , 22

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 19 , 27

TW:00069 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง รายละเอียด..

19 - 23 เมษายน 2561

07 - 11 พฤษภาคม 2561

24 - 28 พฤษภาคม 2561

07 - 11 มิถุนายน 2561

TW:00068 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outl รายละเอียด..

19 - 24 เมษายน 2561

13 - 18 พฤษภาคม 2561

03 - 08 มิถุนายน 2561

23 - 28 มิถุนายน 2561

TW:00066 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 01, 17

มีนาคม 2561 : 03, 11, 27

เมษายน 2561 : 10, 26 /// พฤษภาคม 2561 : 10, 19, 27, 31

มิถุนายน 2561 : 11, 25

TW:00050 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท ฺBI

ทวัร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน) รายละเอียด..

25 - 29 เมษายน 2561

12 - 15 พฤษภาคม 2561

1 - 5 มิถุนายน 2561

รวมทั้งหมด20