SP:00073 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CHILL CHILL

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท CHi

ทัวร์สิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

SP:00072 ทัวร์สิงค์โปร์ SINGAPORE SONGKRAN FESTIVEL

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,888 บาท ZG

ทัวร์สิงค์โปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Spectra light and water show อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 12, 14, 15

SP:00071 ทัวร์สิงคโปร์สุดคุ้ม สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เจ็ตสตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,991 บาท SB

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD - ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

กุมพาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

SP:00070 ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ MERLION วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ แซนด์ Duty Free Shop วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 1 , 4 , 8 , 11 , 22 , 25

เดือนมีนาคม 2561 : 10 , 11 , 22 , 25

SP:00068 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทเกอร์แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2561

SP:00066 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO STRONG

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ รวมค่าบัตร ยูนิเวอร์แซล / SEA AQUARIUM / BUMBOAT / 2 โดมที่ GARDEN BY THE BAY / SINGAPORE FLYER ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2560

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

SP:00065 ทัวร์สิงคโปร์ SCOOT AWESOME

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,955 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Cl รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2560

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

SP:00057 ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้า รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561

SP:00053 ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2561

SP:00052 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EPIC

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เจ็ทสตาร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมา รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561

SP:00051 ทัวร์สิงคโปร์ UNIQUELY SINGAPORE (สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ขึ้นชมวิวมารีน่า เบย์แซน์ด์)

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee พิเศษ ! ลิ้มรส บัก รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

รวมทั้งหมด11