SP:00001 ทัวร์สิงค์โปร์ SINGAPORE SUPER PEAK

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท ZG

ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ MARINA BAY SAND HOTEL ชมโรงแรมและคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชมโชว์ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย รายละเอียด..

มีนาคม - มิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด1