RS:00656 ทัวร์รัสเซีย SUPER MOSCOW (มอสโค-ซากอร์ซ)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต รายละเอียด..

6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

20 - 24 มีนาคม 2562

RS:00655 ทัวร์รัสเซีย SUPER MOSCOW (มอสโค-ซากอร์ซ)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -ถนนอารบัต ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส รายละเอียด..

29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

RS:00654 ทัวร์รัสเซีย SUPER MOSCOW (มอสโค-ซากอร์ซ)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เตหะราน มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม ซาร์กอส MATRESHAKA FACTORY วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส รายละเอียด..

7 - 12 เดือนพฤศจิกายน 2561 // 19 - 24 ธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562 : 2 , 23

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 13 , 20

เดือนมีนาคม 2562 : 6

RS:00653 ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 53,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย บินเข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวเมืองซากอร์ส ไม่ย้อน ROUTE ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledding ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 4 , 23 , 25 , 26 , 30

เดือนมกราคม 2562 : 27

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 12 , 17 , 24

เดือนมีนาคม 2562 : 3 , 10 , 17

RS:00652 ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA (มอสโคว์-เมอร์มานสค์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย กาลครั้งหนึ่งในชีวิต ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่าที่สวยงามที่สุด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ Russian Circus รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 16 , 20

เดือนมีนาคม 2562 : 13 , 16 , 20 , 23

RS:00651 ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 26 , 30 // เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 6 , 9 , 13 , 18 , 23

เดือนมีนาคม 2562 : 6 , 9

เดือนเมษายน 2562 : 8 , 10 , 13 , 15 , 17 , 20 , 24

เดือนพฤษภาคม 2562 : 4 , 8 , 11 , 13 , 18 , 25

RS:00650 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS_COUNTDOWN SUPER RUSSIA MOSCOW ZAGORSK

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส มอสโคว์ –ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ – ถนนอารบัต- สนามบิน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562

RS:00649 ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 25

กุมภาพันธ์ 2562 : 08, 09, 16

มีนาคม 2562 : 01, 08, 15

RS:00648 ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท WC

ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (เครมลิน) สวนสาธารณะซาริซิโน การแสดงละครสัตว์ เที่ยวมอสโคว์ เมืองซากอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง เนินเขาสแปร์โร่ จัตุรัสแดง อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ นั่งรถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 08, 15, 17, 19, 23, 25

ธันวาคม 2561 : 02, 05, 06, 12

มกราคม 2562 : 30 /// กุมภาพันธ์ 2562 : 07, 13, 20

มีนาคม 2562 : 01, 08, 11, 20

RS:00647 ทัวร์รัสเซีย VISIT RUSSIA-A

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 6 - 11

พฤศจิกายน 2561 : 3 - 8

ธันวาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

RS:00646 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -ถนนอารบัต ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส รายละเอียด..

30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561

29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

RS:00645 ทัวร์รัสเซีย TOUCHING AURORA RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย MOSCOW – MURMANSK พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

RS:00644 ทัวร์รัสเซีย PERFECT AURORA RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย MOSCOW – MURMANSK พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล รายละเอียด..

24 - 30 พฤศจิกายน 2561

5 - 11 ธันวาคม 2561

22 - 28 ธันวาคม 2561

RS:00643 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA IN LOVE

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมความงดงามของเมืองซากอร์ส เมืองที่ตั้งศาสนสถานอันเก่าแก่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ RUSSIA CIRCUS รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 24 , 28

เดือนตุลาคม 2561 : 3 , 10 , 15 , 17 , 24 , 31

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 4

RS:00642 ทัวร์รัสเซีย REFRESHING RUSSIA (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่สวยงามที่สุด เที่ยวชมไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 5

เดือนตุลาคม 2561 : 8 , 15 , 20 , 22 , 27

RS:00641 ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA (มอสโคว์- เมอร์มานสค์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการ รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 22 , 29

RS:00638 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด(B/L/D) SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET รายละเอียด..

25-31 กรกฎาคม 2561 // 11 - 17 สิงหาคม 2561

22 - 28 กันยายน 2561 // 10-16 , 17 - 23 ตุลาคม 2561

24 - 30 พฤศจิกายน 2561 // 5-10 , 22-28 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

RS:00637 ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย 4 เมือง 9 วัน 7 คืน มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น หนาวนี้เที่ยวรัสเซีย เที่ยวแบบคุ้มๆ จัดหนัก จัดเต็ม!! เที่ยวครบเมืองหลักของรัสเซียพร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

24 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

RS:00636 ทัวร์รัสเซีย VISIT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 06, 11, 18, 20

พฤศจิกายน 2561 : 01, 03, 15, 17, 30

ธันวาคม 2561 : 01, 07

RS:00635 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS PERFECT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย วันที่สอง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 // สิงหาคม 2561 : 11 /// กันยายน 2561 : 22

ตุลาคม 2561 : 10, 17

พฤศจิกายน 2561 : 24

ธันวาคม 2561 : 05, 22, 29

รวมทั้งหมด25