NZ:00039 ทัวร์นิวซีแลนด์ COUNTDOWN NEW YEAR 2019 NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 78,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) อิสระ COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ สกาย ทาวน์เวอร์ รายละเอียด..

27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

NZ:00038 ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth (เกาะเหนือ-เกาะใต้)

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 119,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท โรโตรัว ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู ชมการกระโดด รายละเอียด..

6 - 14 ตุลาคม 2561

20 - 28 ตุลาคม 2561

17 - 25 พฤศจิกายน 2561

1 - 9 ธันวาคม 2561

NZ:00037 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX+KAI

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 93,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 5 – 12 , 11 – 18

กันยายน 2561 : 26 สิงหาคม – 2 , 9 – 16 , 16 - 23

ตุลาคม 2561 : 7 – 14 , 16 – 23 , 21 - 28

พฤศจิกายน 2561 : 4 – 11 , 11 – 18 , 18 - 25

NZ:00036 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 74,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 31 กรกฏาคม – 5 , 7 - 12 , 8 – 13 , 21 - 26

กันยายน 2561 : 28 สิงหาคม – 2 , 4 – 9 , 11 – 16 , 18 – 23 , 25 - 30

ตุลาคม 2561 : 2 – 7 , 9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23

พฤศจิกายน 2561 : 6 – 11 , 13 – 18 , 20 - 25

NZ:00035 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 64,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 31 กรกฏาคม – 5 , 7 - 12 , 8 – 13 , 21 - 26

กันยายน 2561 : 28 สิงหาคม – 2 , 4 – 9 , 11 – 16 , 18 – 23 , 25 - 30

ตุลาคม 2561 : 2 – 7 , 9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23

พฤศจิกายน 2561 : 6 – 11 , 13 – 18 , 20 - 25

NZ:00034 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 84,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 29 กรกฏาคม – 4 , 7 – 13 , 26 – 1 กันยายน

กันยายน 2561 : 2 – 8 , 16 – 22

ตุลาคม 2561 : 7 – 13 , 9 – 15 , 21 – 27

พฤศจิกายน 2561 : 4 – 10 , 11 – 17 , 18 - 24

NZ:00033 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 81,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม เมนูกุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 29 กรกฏาคม – 4 , 7 – 13 , 26 – 1 กันยายน

กันยายน 2561 : 2 – 8 , 16 – 22

ตุลาคม 2561 : 7 – 13 , 9 – 15 , 21 – 27

พฤศจิกายน 2561 : 4 – 10 , 11 – 17 , 18 - 24

รวมทั้งหมด7