NZ:00049 ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 118,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเม รายละเอียด..

103 – 11 พฤษภาคม 2562

15 – 23 มิถุนายน 2562

13 -21 กรกฎาคม 2562

10 – 18 สิงหาคม 2562 /// 14 – 22 กันยายน 2562

NZ:00048 ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 124,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 9 วันโดยสายการบินไทย อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ รายละเอียด..

09 - 17 เมษายน 2562

NZ:00047 ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island Tour

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 97,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า พิเศษ !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ รายละเอียด..

12 - 18 เมษายน 2562

NZ:00046 ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 119,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วันโดยสายการบินไทย อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ รายละเอียด..

11 - 18 เมษายน 2562

NZ:00045 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 102,500 บาท VT

ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

06 - 13 เมษายน 2562

19 - 26 พฤษภาคม 2562

NZ:00044 ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 93,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

23 - 31 มีนาคม 2562

06 - 14 เมษายน 2562

12 - 20 พฤาภาคม 2562

NZ:00043 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 86,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

25 - 31 มีนาคม 2562

01 - 07 เมษายน 2562

15 - 21 เมษายน 2562

14 - 20 พฤษภาคม 2562

NZ:00042 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

26 - 31 มีนาคม 2562

02 - 07 เมษายน 2562

16 - 21 เมษายน 2562

15 - 20 พฤษภาคม 2562

NZ:00041 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 61,800 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

27 - 31 มีนาคม 2562

03 - 07 เมษายน 2562

01 - 05 พฤษภาคม 2562

รวมทั้งหมด9