MY:00224 ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00223 ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา รายละเอียด..

ตลอดเดือนกันยายน 2561

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

MY:00222 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง SUPER SHOCK

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 4,999 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะ พระหินอ่อนณ วัดพระหินอ่อน สักการะ วัดหงาทัตยี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า) รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 20 , 27

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 10 , 17 , 24

เดือนตุลาคม 2561 : 1 , 8

MY:00221 ทัวร์พม่า PERFECT MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,800 บาท PV

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว BEST WESTERN GREEN HILL / SKY STAR HOTEL พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา + บุฟเฟ่ต์ชาบู รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์ ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00220 ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAY

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 5,899 บาท PV

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + กุ้งเผาหงสา แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์ พักโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00219 ทัวร์พม่า PRO JAI JAI MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท PV

ทัวร์พม่า PRO…JAI JAI... ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน BY THAI LION AIR ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผาหงสา+เป็ดปักกิ่ง อิ่มอร่อยกับชาบูร้อยเมนู ยกทะเลมาให้คุณ จัดไม่อั้น หรรษากับหม้อส่วนตัวนัวเนียสุดสุด แจกฟรี!! องค์เทพทันใจจำลองเสริมบารมี (แบบห้อยคอ) รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00218 ทัวร์พม่า ทันใจ YANGON สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 8 , 9 , 30 , 31

เดือนมกราคม 2562 : 19 , 26

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 5 , 18 , 23

เดือนมีนาคม 2562 : 9 , 16 , 30

MY:00217 ทัวร์พม่า สุขใจ MYANMAR สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,599 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00216 ทัวร์พม่า บุญทุ่ม YANGON สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 23 , 30

เดือนตุลาคม 2561 : 1 , 8 , 28 , 29

MY:00215 ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,799 บาท PV

ทัวร์พม่า +พระธาตุอินทร์แขวน +พระธาตุมุเตา +พระมหาเจดีย์ชเวดากอง +ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ +พระนอนชเวตาเลียว +ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต +พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 02, 09, 16, 23

สิงหาคม 2561 : 06, 20, 27

กันยายน 2561 : 03, 10, 17, 24

MY:00214 ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ >>>>>สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา<<<<< ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม 2561

MY:00213 ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00212 ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์กาบาเอ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม 2561

MY:00211 ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท BI

ทัวร์พม่า กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00210 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,500 บาท PV

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา พิเศษ !!!! ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน+หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00209 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท PV

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี รายละเอียด..

27 - 29 กรกฎาคม 2561

28 - 30 กรกฎาคม 2561

11-13 สิงหาคม 2561

MY:00208 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท PV

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

MY:00207 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาฯ-อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท PV

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

27-29 กรกฎาคม 2561

28-30 กรกฎาคม 2561

11-13 สิงหาคม 2561

MY:00206 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,500 บาท PV

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

MY:00203 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,800 บาท pv

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือยกันยายน 2561

รวมทั้งหมด23