MY:00247 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว และชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา และสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่วัดบารมี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ ชอปปิงตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของพม่า รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

MY:00246 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง อินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 15 , 22

เดือนมีนาคม 2562 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

เดือนเมษายน 2562 : 6 , 12 , 13 , 14 , 19

เดือนพฤษภาคม 2562 : 10 , 18 , 24 , 31

MY:00245 ทัวร์พม่า LIKE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ไหว้พระ ขอพร เสริมบุญบารมี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม นมัสการพระเกศามีชีวิต ณ วัดบารมี นมัสการ พระพุทธรูปหงาทัตจี และ พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี ที่มีความงดงามในแบบฉบับของพม่า นมัสการ พระเกศาธาตุ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร เทพทันใจ และ เทพกระซิบ ให้สิ่งที่หวังสมดั่งปราถนา รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00244 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,500 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่สวยงาม รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00243 ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,999 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา พักหรู 5 ดาว SHANGRILA HOTEL ใจกลางเมืองย่างกุ้ง รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00242 ทัวร์พม่า LUXULY MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย พิเศษ!!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรม 5 ดาวสุดหรู ของคนไทย CHATRIUM LAKE HOTEL อร่อยกับเมนู BUFFET SEAFOOD นานาชาติในโรงแรม CHATRIUM พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00241 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,500 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย พักโรงแรม 5 ดาวสุดหรู ของคนไทย CHATRIUM LAKE HOTEL อร่อยกับเมนู ติ่มซำรสเลิศในโรงแรม 5 ดาว พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+ รายละเอียด..

29 - 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

MY:00240 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00239 ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,999 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00238 ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00236 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00235 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง SUPER SHOCK

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 4,999 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00234 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 เทพทันใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

MY:00233 ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,678 บาท PV

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด ไปเช้ากลับค่ำจ้า!!! RGN-PM01-SL ทัวร์พม่า 1 วัน (SL) นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ วัดหงาทัตจี พระนอนตาหวาน วัดพระหินอ่อน ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หยกและอัญมณีที่ขึ้นชื่อ ณ ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00231 ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พัก 5 ดาว

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 2 , 9 , 24 , 30

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 13 , 27

เดือนธันวาคม 2561 : 11 , 18

MY:00230 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อังวะ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นั่งรถม้า ชมเมืองชมเมืองอังวะ สักการะ เจดีย์กองมูดอว์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว เมืองสกายน์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ชมความยิ่งใหญ่ของ เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน และ เจดีย์ชินพิวมิน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ พร้อมทั้งเก็บภาพความสวยงามของวิวทิวทัศน์เมือง มัณฑะเลย์และพ รายละเอียด..

16 - 18 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

14 - 16 ธันวาคม 2561

21 - 23 ธันวาคม 2561

MY:00229 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 5 , 11 , 20

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 22

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 13 , 20 , 28 , 29 , 30

เดือนมกราคม 2562 : 10 , 24

MY:00228 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,599 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00227 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00225 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,599 บาท PV

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-พระมหาเจดีย์ชวดากอง-เจดีย์กลางน้ำสิเรียม ตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 500 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน ที่มีดวงตาที่งดงามที่สุดในพม่า ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หยกและอัญมณีที่ขึ้นชื่อ ณ ตลาดสก๊อต รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561 - ตลอดเดือนมีนาคม 2562

รวมทั้งหมด26