45,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00008 ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค – อควาบา –วาดิรัม– เพตรา กรุงอัมมาน – อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย-โอมาน รายละเอียด..

05 - 11 ธันวาคม 2560

45,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00007 ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค –อคาบา –วาดิรัม– เพตรา กรุงอัมมาน – อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย-โอมาน รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2560 : 23 - 29

ธันวาคม 2560 : 28, 30

มกราคม 2561 : 25 - 31

กุมภาพันธ์ 2561 : 17 - 23

49,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00006 ทัวร์จอร์แดน SUPER PROMO

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน วันที่สอง อัมมาน - อคาบา –วาดิรัม– เพตรา ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย รายละเอียด..

18 - 24 ตุลาคม 2560

03 - 09 ธันวาคม 2560

59,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00005 ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน วันที่สอง อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค – อคาบา – วาดิรัม – เพตรา – กรุงอัมมาน– อัจลุน – เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย รายละเอียด..

ตุลาคม 2560 : 12,18, 19, 20 /// พฤศจิกายน 2560 : 10, 24

ธันวาคม 2560 : 4, 5, 22, 27, 28, 29, 30

มกราคม 2561 : 26 /// กุมภาพันธ์ 2561 : 16, 28

มีนาคม 2561 : 16, 23

54,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00004 ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน – มาดาบา – Mt.Nebo – เครัค– เพตรา – อัมมาน ป้อมปราการอัจลุน – เมืองโรมันเจอราช – กรุงอัมมาน รายละเอียด..

ตุลาคม 2560 : 12, 20 // พฤศจิกายน 2560 : 10, 24

ธันวาคม 2560 : 5, 22, 28, 29, 30

มกราคม 2561 : 26 // กุมภาพันธ์ 2561 : 16, 28

มีนาคม 2561 : 16, 23

23,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00002 ทัวร์ดูไบ POPULAR DUBAI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท

ทัวร์ดูไบ– อาบูดาบี - GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ - DUBAI MALL – ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นั่ง Monorail สู่ Palm Island – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra – ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย พระราชวังชีค รายละเอียด..

ตุลาคม 2560 : 05-08, 19-22

พฤศจิกายน 2560 : 02-05, 16-19

ธันวาคม 2560 : 07-10

มกราคม 2561 : 18-21
รวมทั้งหมด 6 รายการ :