EA:00029 ทัวร์โมรอคโค WONDERFUL MOROCCO

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท VT

ทัวร์โมรอคโค ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป..สัมผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย ผ่านบทเพลง Casablanca เที่ยวโมรอคโค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) การันตีด้วยรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมปี 2018 คาซาบลังก้า-ราบัต-เฟส-อิเฟรน-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-วอซาเซท-มาราเกช ถ่ายรูปกับ Little Blue City ที่ป้อมอูไดยา ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น และนั่งรถ 4WDตะลุยเนินทรายที่เมอร์ซูก้า แวะชมโตรกผาโทดร้าที่เปรียบเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทราย รายละเอียด..

06 - 13 เมษายน 2562

EA:00028 ทัวร์ดูไบ TOP OF DUBAI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ดูไบ #บินหรู EMIRATES AIRLINES #พักโรงแรม Hilton #รวม!! ค่าขึ้นชม ตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa #รวม!! ค่าขึ้นชมวิวบน ดูไบ เฟรม (Dubai frame) #รวม!! นั่ง Monorial เข้าสู่ Palm Island #รวม!! นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย พร้อมแคมปิ้งกลางทะเลทราย #รวม!! ค่าVISA รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 25

กุมภาพันธ์ 2562 : 05, 16, 22

มีนาคม 2562 : 08, 15, 29

EA:00027 ทัวร์โมร็อคโก DESERT MOROCCO

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,999 บาท ZG

ทัวร์มอร็อกโค เที่ยวมอร็อกโค ชมเมืองมรดกโลก สัมผัสดินแดนแห่ง "ผืนฟ้า จรดทราย" นั่งรถ 4WD ท่องทะเลทรายซาฮาร่า และ ขี่อูฐรับแสงอรุณ เข้าชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ รายละเอียด..

26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

16 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

09 - 17 มีนาคม 2562

23 - 31 มีนาคม 2562

รวมทั้งหมด3