EA:00011 ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี POPULAR DUBAI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,888 บาท ZG

ทัวร์ดูไบ เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ห้างดไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า รายละเอียด..

12 - 16 กรกฎาคม 2561

23 - 27 สิงหาคม 2561

13 , 27 กันยายน 2561

12 , 18 , 20 ตุลาคม 2561 // 1 - 5 พฤศจิกายน 2561

EA:00010 ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท PV

ทัวร์ดูไบ แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall พิเศษ BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง ตึกใหม่!!! เข้าหอชมว รายละเอียด..

7 - 11 มิถุนายน 2561 // 26 , 27 กรกฎาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

13 , 14 , 27 กันยายน 2561

12 , 13 , 20 ตุลาคม 2561

EA:00009 ทัวร์ดูไบ BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,888 บาท PV

ทัวร์ดูไบ แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160 ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง รายละเอียด..

28 มิถุนายน -01 กรกฎาคม 2561

EA:00008 ทัวร์ตะวันออกกลาง PROMOTIONS TOURS JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท PV

ทัวร์ตะวันออกกลาง สัมผัสประสบการณ์แห่งความประทับใจ เพตรา นครศิลาสีชมพู หรือ Red Road City เมืองมรดกโลก ที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก ตื่นตาตื่นใจกับการขี่ม้า ลัดเลาะไปตามหุบเขา ที่ซ่อนความยิ่งใหญ่ตระการตาของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ มานับพันปี รายละเอียด..

15 - 21 เดือนมิถุนายน 2561

EA:00007 ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,999 บาท PE

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค –อคาบา –วาดิรัม– เพตรา กรุงอัมมาน – อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย-โอมาน รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 5, 10, 12

พฤษภาคม 2561 : 29

รวมทั้งหมด5