49,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00008 ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GEORGIA+KASAKSTAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท PE

ทัวร์จอร์เจีย เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิชี ทบีลิซี่ รายละเอียด..

07 - 14 มีนาคม 2561

51,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00007 ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,999 บาท PE

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค –อคาบา –วาดิรัม– เพตรา กรุงอัมมาน – อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย-โอมาน รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 5, 10, 12

พฤษภาคม 2561 : 29

59,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00005 ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,888 บาท PE

ทัวร์จอร์แดน วันที่สอง อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค – อคาบา – วาดิรัม – เพตรา – กรุงอัมมาน– อัจลุน – เจอราช – ทะเลเดดซี ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย รายละเอียด..

23 - 28 มีนาคม 2561

54,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EA:00004 ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน – มาดาบา – Mt.Nebo – เครัค– เพตรา – อัมมาน ป้อมปราการอัจลุน – เมืองโรมันเจอราช – กรุงอัมมาน รายละเอียด..

ตุลาคม 2560 : 12, 20 // พฤศจิกายน 2560 : 10, 24

ธันวาคม 2560 : 5, 22, 28, 29, 30

มกราคม 2561 : 26 // กุมภาพันธ์ 2561 : 16, 28

มีนาคม 2561 : 16, 23
รวมทั้งหมด 4 รายการ :