ทัวร์ลาว | 02-197-8772 | Travel-intime ที่ปรึกษาทุกความต้องการของการท่องเที่ยว | Line@Travel-intime

LA:00008 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

ประเทศ: ลาว ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท BI

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 08, 22, 29

กรกฏาคม 2561 : 06, 13, 21, 27

สิงหาคม 2561 : 03, 10, 11, 24, 31

กันยายน 2561 : 14, 21, 28

LA:00007 ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก4ดาว

ประเทศ: ลาว ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท BI

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี วังเวียง –ล่องเรือแม่น้ำซอง- ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 22

กรกฏาคม 2561 : 06, 20, 27

สิงหาคม 2561 : 03, 10, 17, 31

กันยายน 2561 : 07, 21, 28

LA:00006 ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง

ประเทศ: ลาว ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ลาวแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,900 บาท ๋JN

ทัวร์ลาว วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท พิเศษ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์) พิเศษ มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

รวมทั้งหมด3