JP:01333 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO PROGRAM (โตเกียว-ฮาโกเน่-อิบารากิ)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” รายละเอียด..

10 - 15 ตุลาคม 2561

18 - 23 ตุลาคม 2561

24 - 29 ตุลาคม 2561

JP:01332 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM (นิโกะ-ชิโอะบาระ-เซนได-อิบาระกิ-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ เซนได– ถนนโจเซ็นจิโดริ –ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท–มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 07 – 12 , 14 – 19 , 21 – 26

JP:01331 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (เกียวโต-นาโกยา-โอบาระ-ฮาโกเน่-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค– โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

JP:01330 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING วุ่นรักหวานใจ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ช็อปปิ้งจุใจกับวันอิสระเต็ม หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เก็บภาพประทับใจกับหอคอยโตเกียวสกายทรี ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 6 , 7 , 13 , 19 , 20 , 28

JP:01329 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

JP:01328 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ รายละเอียด..

27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01327 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

JP:01326 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01325 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ปิ้งรัก ณ ทุ่งไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – เยือนเมืองเก่าซาวาระ รายละเอียด..

29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 5 , 6 , 10 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 31

JP:01324 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – โอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 5 , 6 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24

JP:01323 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN โอฮาโยะ ฮอคไกโดที่รัก

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท ST

ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน HILTON NISEKO HOTEL พาท่านชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) อีกทั้งท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบโทยะ ชมความงามของ น้ำตกชิไรโตะ และห้อมล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม สะพานฟุตามิ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่พลาดไม่ได้ จุดเด่นอยู่ที่สะพานสีแดง ที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดอีกแห่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย ย่านมหาวิทยาลัยฮอกไกโด รายละเอียด..

28 กันยายน - 03 ตุลาคม 2561

12 - 17 ตุลาคม 2561

19 - 24 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01322 ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER IN JAPAN LAVENDER IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท ST

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ ชมความน่ารักของนกแพนกวิน ณ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (ZERUBU NO OKA) ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส ไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ รายละเอียด..

20 – 25 มิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561 : 6 , 20 , 27 , 28

31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561

JP:01321 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว เพื่อชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คานากาว่า เพลิดเพลินไปกับเทศกาลประดับแสงไฟและกิจกรรมมากมายในสวนซากามิ รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์ ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น รายละเอียด..

20 - 25 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2561

JP:01320 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI SCENIC

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วาคายาม่า ตลาดปลาคุโ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

JP:01319 ทัวร์ญี่ปุ่น BEST OF KANSAI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของ วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

JP:01318 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HANSA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์ โย รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01317 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COCHIA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ คานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว อิบารากิ ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่นสุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟ รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01316 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HERRITAGE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทาคายาม่า เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ รายละเอียด..

12 - 16 ตุลาคม 2561

19 - 23 ตุลาคม 2561

JP:01315 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI CHUBU

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร โอซาก้า ปราสาทโอ รายละเอียด..

12 - 16 ตุลาคม 2561

19 - 23 ตุลาคม 2561

JP:01314 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี ชิโตเสะ เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์มม้าชื่อดัง นอร์ทเทิร์น ฮอร์สปาร์ค โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

19 - 24 ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด92