IN:00007 ทัวร์อินเดีย Scenic LehLadakh

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: แอร์อินเดีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท VT

ทัวร์อินเดีย LEH - INDUS VALLEY – LAMAYURU – MOONLAND BAZGO VIEWPOINT – NUBRA VALLEY – PANGONG LAKE จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบปันกองPangong lake ทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกโดยDurbukทะเลสาบนี้ตั้งอยู่บน 2 ประเทศ คืออินเดีย และ จีน ดื่มด่ำกับความสวยงามของทะเลสาบในวันฟ้าใส ตัดกับภูเขาดินทรายสีแดง รายละเอียด..

06 - 12 มิถุนายน 2561

IN:00005 ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท SB

ทัวร์อินเดีย อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล ไฮไลท์ทัวร์ • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 27

มีนาคม 2561 : 22

เมษายน 2561 : 03, 05, 12, 13, 21

พฤษภาคม 2561 : 01, 05

รวมทั้งหมด2