IN:00012 ทัวร์อินเดีย COLORFUL KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: เจ็ทแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์อินเดีย #บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ #บริการน้ำหนักกระเป๋า 25 กก. #พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) #พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า" #พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ #แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 19, 20, 27, 28

เมษายน 2562 : 09, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25

IN:00011 ทัวร์อินเดีย WONDERFUL KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: เจ็ทแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์อินเดีย #บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ #บริการน้ำหนักกระเป๋า 25 กก. #พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) #พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า" #พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ #แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 20, 27, 28

IN:00010 ทัวร์อินเดีย AMAZING KASHMIR

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: เจ็ทแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์อินเดีย -แคชเมียร์-อัครา-เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เทศกาลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย บินเช้า-กลับดึกราคาเริ่มต้น 26,999 #บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ #บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. #พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) #พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า" #พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ #แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 09, 14, 22, 29

เมษายน 2562 : 06, 11, 13, 26, 27

IN:00009 ทัวร์อินเดีย NAMASATE INDIA

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจ็ทแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์อินเดีย เดลลี – ชัยปุระ –อัครา 5 วัน 3 คืน ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต #สายการบิน JET AIRWAYS ไฟท์สวย บินเช้า - กลับ ดึก #บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ #บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. #พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง #พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ #แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม และชุดส่าหรี รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 25

กุมภาพันธ์ 2562 : 01, 15, 16, 22

มีนาคม 2562 : 08, 15, 22, 29

เมษายน 2562 : 05, 06, 12, 13, 19, 26, 28 /// พฤษภาคม 2562 : 03, 10, 17

IN:00008 ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ภูฏานแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,900 บาท PV

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ • น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน • ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น • อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ • บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร • ฟรี!!! ค รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2561

รวมทั้งหมด5