JP:01257 ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท MJ

ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า– วัดคิโยมิซึ– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หมู่บ้านชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียว สกายทรี - โอไดบะ รายละเอียด..

10 -15 สิงหาคม 2561 “หยุดเทศกาลวันแม่”

TW:00081 ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM COSMETIC CENTER ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 30

เดือนพฤษภาคม 2561 : 17 , 27

เดือนมิถุนายน 2561 : 8 , 12 , 26

CH:00133 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,900 บาท MT

ทัวร์จีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลั่วหยาง เมืองเติ้งฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู นั่งรถโค้ชกลับซีอาน สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี ช้อปปิ้งสินค้าที่ทำจากถ่าน ร้านยาบัวหิมะ โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองโบราณ ร้านผ้าไหม ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ รายละเอียด..

25-29 เมษายน 2561

5-9 พฤษภาคม 2561

19-23 ตุลาคม 2561

29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562

KR:00554 ทัวร์เกาหลี PREMIUM SNOW SEOUL CRUISE

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โคเรียนแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,900 บาท jn

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Hyundai Motor Studio นวัตกรรมยานยนต์และความล้ำหน้าของเทคโนโลยี ตามรอยซี่รีย์ดราม่าเกาหลี โรงงานกาแฟ See’s Coffee ศูนย์โสมเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี พระราชวังมรดกโลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower เรียนรู้วิธีการทำคิมบับแต่งชุดฮับก ฟรี!! แต่งชุดฮันบก เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมงเต็มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง ฟรี ! บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน บนเรือ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

JP:01256 ทัวร์ญี่ปุ่น SURFACE TOKYO OSAKA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,900 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ พิ้งค์มอส – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 15 , 16 , 22 , 23

KR:00553 ทัวร์เกาหลี ICE FLOWER SNOW

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท jn

ทัวร์เกาหลี ปั่นปั่นเรียวไบท์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตามรอยซี่รีย์ดราม่าเกาหลี โรงงานกาแฟ #See’s Coffee เครื่องสำอางเกาหลี พระราชวังโบราณ ผ่านชมบลูเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง เลอค่า Exclusive!! ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวพระราชวัง+สถานที่สุดคูล So Cool ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน ชมการแสดง Pang Show ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต “คิมทักกู รายละเอียด..

18 - 22 พฤษภาคม 2561

JP:01255 ทัวร์ญี่ปุ่น ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,888 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น - ไปครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 2 เมืองดัง - ช็อปปิ้งเพลินย่านดัง "ชินไซบาชิ" - นำท่านสักการะขอพร "ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ" ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ - ชมความงามของ "วัดคินคพคุจิ หรือ ปราสาททอง" - ชมความสวยงาม "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ"ที่เป็นมรดกโลก ปี ค.ศ.1995 เดินทางช่วง มิถุนายน – กันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

JP:01254 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น - เก็บภาพประทับใจคู่กับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ "หอคอยโตเกียวสกายทรี" - กราบนมัสการจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ "ณ วัดอาซากุสะ" - ช็อปปิ้งเพลิดเพลิน "ณ ถนนนาคามิเซ" - "ขึ้นกระเช้าคาจิคิจิ" ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบ - เดินเที่ยวชมความงามแบบใกล้ชิด "ภูเขาไฟฟูจิ" - ชมความงามของดอกชิบะซากุระ หรือ "ทุ่งพิงมอส" - ช็อปปิ้งเต็มอิ่ม "ณ ย่านชินจุกุ" พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2561

ตลอดเดือนมิถุนายน 2561

JP:01253 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น - บินค่ำ – กลับค่ำ - หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ - ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮ้คไค - ชิมอาหารทะเลที่ ตลาดปลาซึกิจิ - เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช - ขอพรเสริมความร่ำรวย "ศาลเจ้าอารายา ยามะ" - ยกหินศักดิ์สิทธิ์ ขอเสริมความร่ำรวย "ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ" พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น เดินทางช่วง กรกฏาคม – กันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน รายละเอียด..

ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561

ตลอดเดือนสิงหาคม 2561

ตลอดเดือนกันยายน 2561

KR:00552 ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท zt

ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทำ You Who Came from the Star ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) ทำบุญที่ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่าย ให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก สายการบินจินแอร์ บริการอาหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง สะพานลอยฟ รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2561

JP:01252 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING หวานใจ หวานเจี๊ยบ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮ้คไค - นมัสการขอพร พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ เอมิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561

ตลอดเดือนสิงหาคม 2561

CH:00132 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย Elegant of Zhangjiajie

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,888 บาท ZG

ทัวร์จีน ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนห รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

CH:00131 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,799 บาท ss

ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

CH:00130 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฉางซา

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ss

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

CH:00129 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ss

ทัวร์จีน ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)- ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2561

EU:00001 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASY SCENIC EAST EUROPE (เช็ก ออสเตรีย ฮังการี)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท ZT

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยือน คาร์โลวี วารี เมืองสปาเก่าแก่ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กรุงปราก “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ชมความสวยงามของ เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกของ ฮัลล์สตัทท์ เยือน เวียนนา ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ณ Parndorf Designer Outlet เยือน บูดาเปสต์ สมญานาม “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี รายละเอียด..

03 – 09 มิถุนายน // 15 – 21 กรกฎาคม 2561

13 – 19 สิงหาคม 2561 (ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)

24 – 30 กันยายน 2561

22 – 28 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)

CH:00128 ทัวร์จีน ที่สุด โล้สำเภา SHANGHAI

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จูนเยาแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท ZG

ทัวร์จีน ที่สุด โล้สำเภา SHANGHAI สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว "ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์" ตื่นตาตื่นใจไปกับร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซ รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 26 /// มิถุนายน 2561 : 02, 13

กรกฏาคม 2561 : 25, 26

สิงหาคม 2561 : 09, 10

กันยายน 2561 : 07, 14, 21

TK:00602 ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,900 บาท ZT

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 14 , 23

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 10 , 18

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 8 , 15 , 20

TK:00601 ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,888 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบสห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET รายละเอียด..

12 - 19 พฤษภาคม 2561

2 - 9 มิถุนายน 2561

14 - 21 กรกฎาคม 2561

23 - 30 สิงหาคม 2561

JP:01249 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BLOSSOM

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ อิออน มอลล์, เข้าชมกระบวนการทำสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า ทาคิโนะอุเอะ ชมความงามของทุ่งชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส ที่บานปกคลุม ทั่วเนินเขา คามิยุเบทสึ ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าหนึ่งล้านสองแสนต้น ซัปโปโร ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 9-13, 11-15, 18-22

รวมทั้งหมด398