JP:01438 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY NAGOYA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้ วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เกียวโต สเตชั่นปราสาทมัตซึโมโต้ – ลานกิจกรรมหิมะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท รายละเอียด..

มกราคม - มีนาคม 2562

TK:00653 ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ปล่องไฟนางฟ้าที่ "คัปปาโดเจีย" ผ่อนคลายกับบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนธรรมชาติที่ "ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย" นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นกระเช้าชมความสวยงามเมืองโบราณเปอร์กามัม รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 2 , 3 , 8 , 9 , 10 , 14 , 16 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 28

JP:01437 ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย และดอกวิสทีเรีย 1 ปีมีครั้งเดียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ, พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ ภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ เอมิ เอ้าท์เล็ต, อิออนมอลล์ ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

JP:01436 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต, ดิวตี้ตี้ฟรี พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

JP:01435 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING IN LOVE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกีสุดฟินที่ ฟูจิเท็น, ขึ้นกระเช้า คาจิคาจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค, วัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัง, โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต, ชิจูกุ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

JP:01434 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU NO.3

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 66,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาจิมังไต-คาคุโนะดาเตะ-เซนได-ฟุคุชิมะ-ชมซากุระ-นั่งรถไฟชินคันเซน 7วัน 4คืน ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-วัดชูซอนจิ-เทศกาลชมซากุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ ภูเขาฮาจิมังไท-ทามะกาวะออนเซน-ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน นั่งรถไฟชินคันเซน-ปราสาทสึรุกะ-พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ สวนดอกไม้อาชิคางะ-ซาโนะ เอาท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 19-25 เมษายน 2562 รายละเอียด..

19 - 25 เมษายน 2562

JP:01433 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU NO.2

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว-ชมดอกไม้นานาชนิด-ชมซากุระ 7วัน 4คืน สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-วัดชูซอนจิ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-วัดโกไดโดะ ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ-ปราสาทสึรุกะ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ สวนดอกไม้อาชิคางะ-เมืองคาวาโกเอะออนเซ็น-วัดอาซากุสะ+ขาปูยักษ์ไม่อั้น รายละเอียด..

16 - 22 เมษายน 2562

JP:01432 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU NO.1

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-ชมซากุระ-โตเกียว 6วัน 4คืน พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ-สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-วัดชูซอนจิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ-ปราสาทสึรุกะ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-วัดอาซากุสะ-เมืองคาวาโกเอะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 15-20 เมษายน 2562(วันสงกรานต์) รายละเอียด..

15 - 20 เมษายน 2562

JP:01431 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.1

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ทิวลิป-ฟูจิ-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์ 6วัน 3คืน ชมทุ่งทิวลิป SAKURA TULIP FESTIVAL-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ ปราสาทมัตสึโมโต้-ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ตลาดโอมิโจ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ รายละเอียด..

15 - 20 เมษายน 2562

16 - 21 เมษายน 2562

19 - 24 เมษายน 2562

JP:01430 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SONGKRAN SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว-ชมซากุระ 7วัน 4คืน ปราสาททองคินคาคุจิ-รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่-ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ไร่วาซาบิไดโอะ-ปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่สตรอเบอรี่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที)+นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น รายละเอียด..

11 - 17 เมษายน 2562

JP:01429 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.2

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว 7วัน 4คืน ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟNABANA NO SATO หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)-ปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ-ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK-ไร่สตรอเบอรี่ รายละเอียด..

15 - 21 เมษายน 2562

19 - 25 เมษายน 2562

JP:01428 ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความสวยงามของซากุระบานสะพรั่ง ณ ริมแม่น้ำซาไก เพลิดเพลินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างยากินิคุ รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

HK:00829 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์เที่ยว 4 เมือง แบบ ชิวๆๆ บินเช้า-กลับดึก มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอวู่เซ็นเตอร์ ไหว้พระขอพรวัดอาม่า วัดหวังต้าเซียน วัดผู่โถว รายละเอียด..

มกราคม - พฤษภาคม 2562

JP:01427 ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA PROGRAM

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โมโตสุ โมโตสุ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนเมษายน 2562 : 5 , 14

JP:01426 ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING KYUSHU PROGRAM

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน โอบามะ – ท่าเรือชิมาบาระ – นั่งเรือเฟอร์รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – เบปปุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล – ฟุกุโอกะ รายละเอียด..

27 - 31 มีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562 : 3 , 9 , 13 , 15

EU:00765 ทัวร์ยุโรป NON STOP ENGLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2562

EU:00764 ทัวร์ยุโรป IN LOVE BENELUX FRANCE BELGIUM LUXEMBOURG GERMANY NETHERLANDS

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป บินถึงปารีสเช้า กลับจากอัมสเตอร์ดัมค่ำ #ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น #ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม รายละเอียด..

13 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

17 - 24 พฤษภาคม 2562

22 - 29 พฤษภาคม 2562

EU:00763 ทัวร์ยุโรป THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินหรู 5 ดาว QATAR AIRWAYS #นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ #ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก #พิเศษ!!! ชิมหอยนางสดจากทะเลอาเดรียติก พร้อมจิบแชมเปญ รายละเอียด..

27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2562

13 - 20 มีนาคม 2562

26 มีนาคม - 06 เมษายน 2562

EU:00762 ทัวร์ยุโรป TWINKLE FRANCE SWITZERLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินตรงสู่ซูริค #พิชิต 2 ยอดเขาสุดไฮไลท์ แมทเทอร์ฮอร์น – ทิตลิส #ชมน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้ำตกไรน์ รายละเอียด..

มกราคม - มิถุนายน 2562

EU:00761 ทัวร์ยุโรป ENGLAND SUPER SAVE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอังกฤษในราคาสุดว้าว พักลอนดอน 3 คืน เมืองลอนดอน เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 1 , 19

เดือนมีนาคม 2562 : 2 , 23

เดือนเมษายน 2562 : 5 , 6 , 12

เดือนมิถุนายน 2562 : 8

รวมทั้งหมด434