RS:00690 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ซ

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล– กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR –ชมละครสัตว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ –ถนนอารบัต รายละเอียด..

10 - 14 สิงหาคม 2562

21 - 25 กันยายน 2562

EU:00780 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน [เลสโก ยูเรนัส]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก #ถ่ายรูปกับปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส 07 - 12 กันยายน 62 39,999 26 - 31 ตุลาคม 62 42,999 รายละเอียด..

07 - 12 กันยายน 2562

26 - 31 ตุลาคม 2562

EU:00779 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก พลูโต]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก #ถ่ายรูปกับปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส 02 - 07 พฤศจิกายน 62 39,999 21 - 26 ธันวาคม 62 42,999 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 45,999 รายละเอียด..

02 - 07 พฤศจิกายน 2562

21 - 26 ธันวาคม 2562

28 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

EU:00778 ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ออกแทนต์]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม #บินตรงโดยสายการบิน EVA AIR #ล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ #ชมจตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุดในโลก #คอเบียร์ไม่ควรพลาด สัมผัสโรงเบียร์ไฮเนเก้น เบียร์ขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์ 19 - 25 กันยายน 62 39,999 10 - 16 ตุลาคม 62 45,999 12 - 18 ตุลาคม 62 45,999 17 - 23 ตุลาคม 62 45,999 02 - 08 พฤศจิกายน 62 45,999 รายละเอียด..

กันยายน 2562 : 19 - 25

ตุลาคม 2562 : 10, 12, 17

พฤศจิกายน 2562 : 02 - 08

EU:00777 ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ซีรีส]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม #บินตรงโดยสายการบิน EVA AIRS #ล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ #ชมจตุรัสกรองด์ปราซ จตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุดในโลก #คอเบียร์ไม่ควรพลาด สัมผัสโรงเบียร์ไฮเนเก้น เบียร์ขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์ 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 62 42,999 05 - 11 ธ.ค. 62 45,999 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 52,999 รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2562

05 - 11 ธันวาคม 2562

26 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

EA:00002 ทัวร์ดูไบ LIKE DUBAI

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท PV

ทัวร์ดูไบ แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง ราคารวมวีซ่าแล้ว รายละเอียด..

13 - 17 กรกฏาคม 2562

EA:00001 ทัวร์ดูไบ Say Hello

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท PV

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ขึ้นตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สา รายละเอียด..

14 - 18 มิถุนายน 2562

21 - 25 มิถุนายน 2562

06 - 10 กันยายน 2562

20 - 24 กันยายน 2562

MY:00255 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ตามรอยพระนเรศวรสู่พระราชวังบุเรงนอง เดินทางไป-กลับจาก สนามบินสุวรรณภูมิ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว SULE SHANGRI LA HOTEL รายละเอียด..

10 - 11 สิงหาคม 2562

11 - 12 สิงหาคม 2562

MY:00254 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,499 บาท PV

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม เครื่องขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์ดีดี + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

10 - 11 สิงหาคม 2562

11 - 12 สิงหาคม 2562

MY:00253 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,299 บาท PV

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล- เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี- สนามบิน รายละเอียด..

มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562

MY:00252 ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,499 บาท PV

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน รายละเอียด..

มิถุนายน - กันยายน 2562

JP:01531 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

TK:00668 ทัวร์ตุรกี Fine Winter Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม

TK:00667 ทัวร์ตุรกี Turkey Delight

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกีรวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไปเ รายละเอียด..

มิถุนายน 2562 : 08, 15, 17, 22, 29

กรกฏาคม 2562 : 26

JP:01530 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO (โตเกียว - ฮาโกเน่- อิบารากิ)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ รายละเอียด..

19 - 24 เดือนตุลาคม 2562 (วันหยุดปิยมหาราช)

RS:00689 ทัวร์รัสเซีย [มอสเซนต์เที่ยวครบ]

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย [มอสเซนต์เที่ยวครบ] #บินโดย ETIHAD AIRWAYS #ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย #ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของมอสโคว์ เซนตืปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ เดินทาง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 49,999 รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562

JP:01529 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO (โตเกียว - ฮาโกเน่- อิบารากิ)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ รายละเอียด..

6 - 11 เดือนพฤศจิกายน 2562

RS:00688 ทัวร์รัสเซีย [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม]

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] #เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES #บินสายการบินอันดับ 1 ของโลก #เที่ยวรัสเซียจัดเต็ม มอสโคว ซากอร์ส #ชมทุกมุมที่สุดของทริป พระราชวังเครมลิน #เช็คอินสุดเก๋ ณ จัตุรัสแดง #พิเศษ !! เดินชมสะพานสูง ณ ซายาร์ดเยปาร์ค เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62 ราคาเริ่มต้น 39,999 รายละเอียด..

กรกฏาคม 2562 : 28

สิงหาคม 2562 : 11, 25

กันยายน 2562 : 29

ตุลาคม 2562 : 13, 17, 20

TW:00125 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562 : 6 , 20

เดือนกรกฎาคม 2562 : 12 , 13 , 25

RS:00687 ทัวร์รัสเซีย [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น]

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น]#เดินทางโดย QATAR AIRWAYS #ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน #ชมความอลังการของพระราชวังเครมลิน #ถ่ายรูปเช็คอินนะสวนซายาร์ดเยและสวนโคโลเมนสโกเย #ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562

รวมทั้งหมด261