JP:01303 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ รายละเอียด..

27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

KR:00578 ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER BLAH BLAH

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี สอง โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น วัดโชเกซา น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังชางด็อกกุง DUTY FREE ตลาดเมียงดง ตลาดปลานอร์ยางจิน สมุนไพรออตเกนามู พลอยอะเมทิส ซองโด ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

TK:00611 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route)

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท BW

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ - คอนย่า คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน – ชมใบไม้เปลี่ยนสี พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน บินตรง และ บินภายใน 1 ขา ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย รายละเอียด..

25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

TK:00610 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route)

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท BW

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า - คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน บินตรง และ บินภายใน 1 ขา ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย รายละเอียด..

15 – 22 ตุลาคม 2561

TK:00609 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท BW

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย ** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน พร้อมอาหารไทย** ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 24 - 31

กันยายน 2561 : 7-14, 21-28

เดือนตุลาคม 2561 : 11-18, 12-19 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ตุลาคม 2561 : 19-26 วันปิยมหาราช

TK:00608 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route)

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท BW

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ - คอนย่า คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน พิเศษ...ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน บินตรง และ บินภายใน 1 ขา ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย รายละเอียด..

13 – 20, 21- 28 กรกฎาคม 2561

13 – 20 สิงหาคม 2561

TK:00607 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท BW

ทัวร์ตุรกี ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย ** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน พร้อมอาหารไทย** ** ชมทุ่งลาเวนเดอร์อันสวยงาม** รายละเอียด..

13 – 20 กรกฎาคม 2561

EU:00644 ทัวร์ยุโรป SPICY EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงนารี #ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส #ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซุปกุลาส, เอสสแกลลอป และเมนูพิเศษ อาหารไทย รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 02, 20

กันยายน 2561 : 03, 13

ตุลาคม 2561 : 08

พฤศจิกายน 2561 : 08, 29

EU:00643 ทัวร์ยุโรป DELIGHT EAST EUROPE (เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายสุดคลาสสิกของวอลท์ดิสนีย์ สัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟโบราณไต่เขาขึ้นชมยอดเขาริกิ อิสระช้อปปิ้งจุใจ "อินกอลสตัทท์เอาท์เล็ท" รายละเอียด..

29 สิงหาคม - 05 กันยายน 2561 // 16 - 23 กันยายน 2561

14 - 21 , 21 - 28 ตุลาคม 2561

18 - 25 พฤศจิกายน 2561

02 - 09 ธันวาคม 2561 // 30 ธันวาคม 2561 - 06 มกราคม 2562

EU:00642 ทัวร์ยุโรป ENJOY BENELUX (ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 50,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่สวยที่สุด ชมจตุรัสกรองด์ปลาซ จตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุด ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ "หอยเอสคาโก้" และ "ขาหมูเยอรมัน" รายละเอียด..

02 - 09 กันยายน 2561

16 - 23 กันยายน 2561

MA:00015 ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท sp

ทัวร์มาเลเซีย นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นำชม “วัดธรรมิการาม” ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ชม น้ำตกเลคอิสกันดา เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

MA:00014 ทัวร์มาเลย์เซีย THE FLASH MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,999 บาท sp

ทัวร์มาเลย์เซีย สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

1 - 3 เดือนมกราคม 2561

KR:00577 ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN BREEZE

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี พบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี ณ สะพานแขวนมาจังโฮซู พาชมอุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน และ ป้อมบุคฮันซานซอง ที่มีความเก่าเเก่ เเละมีวิวที่สวยงามเป็นอย่างมาก นมัสการวัดโดซอนซาวัดโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 1,100 ปี รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

KR:00576 ทัวร์เกาหลี KOREA THREE COLOR LEAVES

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี พาชมถนนอุโมงค์แปะก๊วย สีเหลืองอร่ามบนถนนเลียบคลองเคียวกีชอน ชมหมู่บ้านพื้นเมือง ณ หมู่บ้านเมืองโออัม-ริ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานนายพล อีซุนซิน หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นแบบมาจากเมืองซานโตรินีของประเทศกรีซ รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

HK:00779 ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ชมงานกวางเจาแฟร์ 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การเกษตร ยานยนต์ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ หมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนสายแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูห่านย่าง สูตรต้นตำรับฮ่องกง มื้อค่ำสุดฟิน..บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร+ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น!! รายละเอียด..

14 - 18 ตุลาคม 2561

15 - 19 ตุลาคม 2561

HK:00778 ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี ชมงานกวางเจาแฟร์ 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การเกษตร ยานยนต์ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนสายแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูห่านย่าง สูตรต้นตำรับฮ่องกง มื้อค่ำสุดฟิน..บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร + เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น!! รายละเอียด..

14 - 18 ตุลาคม 2561

15 - 19 ตุลาคม 2561

HK:00777 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์ รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 02, 09, 16, 23, 30

กรกฏาคม 2561 : 05, 12, 19

สิงหาคม 2561 : 04, 18, 25

กันยายน 2561 : 01, 08, 15, 22 /// ตุลาคม 2561 : 04, 12, 18, 27

KR:00575 ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ST

ทัวร์เกาหลี พาท่านชมความงามของฤดูกาลที่สวยที่สุดของเกาหลี ณ อุทยานซอรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ) ไหว้พระขอพร ที่วัดชินฮึงซา พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ เช็คอินฮิปๆ ที่เกาะนามิ ณ ทิวต้นแปะก๋วยชื่อดัง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีขึ้นชื่อ สนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แบบไม่จำกัดรอบ ไฮไลท์ ช้อปปิ้งตลาดดังเอาใจขาช้อป ✔️ ตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิกชื่อดัง ) ✔️ ตลาดเมียงดง ( แหล่งรวมแฟชั่น ) รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

HK:00776 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTI รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

กรกฏาคม 2561 : 06, 07, 13, 14, 20, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 03, 04, 12, 20, 24, 31

กันยายน 2561 : 07, 14, 21 /// ตลอดเดือนตุลาคม

HK:00775 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

กรกฏาคม 2561 : 06, 07, 13, 14, 20, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 03, 04, 12, 20, 24, 31

กันยายน 2561 : 07, 14, 21 /// ตลอดเดือนตุลาคม

รวมทั้งหมด393