NZ:00004 ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 96,300 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ รายละเอียด..

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

NZ:00003 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 75,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติไม่รู้ลืม และนำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะใต้ ดังนี้ เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด รายละเอียด..

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

NZ:00002 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

สิงหาคม 2562 : 06 - 11, 13 - 18, 20 - 25

NZ:00001 ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 118,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 9 วันโดยสายการบินไทย อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รับปร รายละเอียด..

10 – 18 สิงหาคม 2562

14 – 22 กันยายน 2562

RS:00697 ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์คนเดิม]

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พาไปทำ DIY ตุ๊กกตาแม่ลูกดก (รับเป็นของที่ระลึก 1 เซท / คน) ถ่ายรูปที่สวน ZARYADYE รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน

HK:00858 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 360 องศา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

EA:00003 ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี [เลสโก ราชาแห่งดินแดนอาหรับ]

ประเทศ: ตะวันออกกลาง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ดูไบ ขึ้นชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa ชมการแสดงน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดในโลก Dubai Fountain ขึ้นชมวิวบนตื่นเต้นกับการนั่ง Monorial เข้าสู่ Palm Island นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย พร้อมแคมปิ้งกลางทะเลทราย รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562 : 14

เดือนกันยายน 2562 : 6 , 13 , 20 , 27

เดือนตุลาคม 2562 : 4 , 11 , 18

JP:01533 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจแปนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซุซุกิ ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุ ฮาระ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

21 – 25 พฤศจิกายน 2562

28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562

04 – 08 ธันวาคม 2562

07 – 11 ธันวาคม 2562

JP:01532 ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว (เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจแปนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งกระเช้าชมวิวโดยรอบทะเลสาบ คาวากุจิ เที่ยวชมทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้ง ชินจูกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2562 : 3 , 10 , 11 , 19 , 25

RS:00696 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS HAPPY SNOW-B RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-SAPSAN EXPRESS TRAIN–มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

05 - 10 ธันวาคม 2562

30 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563

RS:00695 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS HAPPY SNOW-A RUSSIA มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

RS:00694 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

มิถุนายน 2562 : 29

กรกฏาคม 2562 : 13, 27

สิงหาคม 2562 : 10, 24

กันยายน 2562 : 14, 21, 28

RS:00693 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS CLASSIC RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

29 มิถุนายน - 04 กรกฏาคม 2562

RS:00692 ทัวร์รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: เติรก์เมนิสถาน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM – เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze horseman มหาวิหารเซนต์ไอแซค–โบสถ์หยดเลือด- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ -มอสโคว์ – METRO-ถนนอารบัต-ชมเซอร์คัส จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล –ห้างกุม–วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์–ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลพระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- IZMAILOVSKY MARKET รายละเอียด..

กรกฏาคม 2562 : 13, 27

สิงหาคม 2562 : 10, 24

กันยายน 2562 : 07, 21

EU:00781 ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก โทรเกียร์ ซีเบนิก พลิตวิเซ่ โอพาเทีย [เลสโก ซีฟิอัส]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป สัมผัสความงามของราชานีแห่งทะเลอาเดรียติก ชิมหอยนางรมสดจากทะเลอาเดรียติก พร้อมจิบแชมเปญ นั่งรถรางท้แงถิ่นชมเมืองซาเกร็บ และขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพเมืองดูบรอฟนิก เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า รายละเอียด..

17 - 23 ตุลาคม 2562

09 - 15 พฤศจิกายน 2562

16 - 22 พฤศจิกายน 2562

23 - 29 พฤศจิกายน 2562

RS:00691 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอส

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอส เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส รายละเอียด..

22 - 27 มิถุนายน 2562

27 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2562

10 - 15 สิงหาคม 2562

21 - 26 กันยายน 2562

RS:00690 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ซ

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล– กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR –ชมละครสัตว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ –ถนนอารบัต รายละเอียด..

10 - 14 สิงหาคม 2562

21 - 25 กันยายน 2562

EU:00780 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน [เลสโก ยูเรนัส]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก #ถ่ายรูปกับปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส 07 - 12 กันยายน 62 39,999 26 - 31 ตุลาคม 62 42,999 รายละเอียด..

07 - 12 กันยายน 2562

26 - 31 ตุลาคม 2562

EU:00779 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก พลูโต]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก #ถ่ายรูปกับปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส 02 - 07 พฤศจิกายน 62 39,999 21 - 26 ธันวาคม 62 42,999 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 45,999 รายละเอียด..

02 - 07 พฤศจิกายน 2562

21 - 26 ธันวาคม 2562

28 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

EU:00778 ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ออกแทนต์]

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม #บินตรงโดยสายการบิน EVA AIR #ล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ #ชมจตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุดในโลก #คอเบียร์ไม่ควรพลาด สัมผัสโรงเบียร์ไฮเนเก้น เบียร์ขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์ 19 - 25 กันยายน 62 39,999 10 - 16 ตุลาคม 62 45,999 12 - 18 ตุลาคม 62 45,999 17 - 23 ตุลาคม 62 45,999 02 - 08 พฤศจิกายน 62 45,999 รายละเอียด..

กันยายน 2562 : 19 - 25

ตุลาคม 2562 : 10, 12, 17

พฤศจิกายน 2562 : 02 - 08

รวมทั้งหมด273