Travel-intime | 02-197-8772 | Travel-intime ที่ปรึกษาทุกความต้องการของการท่องเที่ยว | Line@Travel-intime


EU:00001 ทัวร์ยุโรป EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 40,990 บาท ZT

ทัวร์ยุโรป สัมผัสลมหนาวในเมืองมรดกโลก ยุโรปตะวันออก สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี เที่ยวครบเก็บทุกไฮไลท์ มรดกโลก คุทนา โฮรา อดีตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแคว้นโบฮีเมีย ปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ ฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุด พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเบรนด์เนม ณ ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet พิเศษ ลิ้มลองเป็ดโบฮีเมียน อาหารขึ้นชื่อของเช็ก รายละเอียด..

19 - 25 พฤศจิกายน 2561

HK:00786 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน...นั่งกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - City gate Outlet อาหารเช้าติ่มซำ - ชมวิววิคตอเรียพ้อยท์ - เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ - ร้านหยก - ร้านจิวเวอรี่ - วัดแกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน รายละเอียด..

30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

RS:00640 ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT B (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 19 , 26

เดือนสิงหาคม 2561 : 2 , 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

RS:00639 ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT A (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท PV

ทัวร์รัวเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 9 , 16 , 21 , 22 , 23 , 27

EU:00669 ทัวร์ยุโรป COMPLETED ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมาย ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส" ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนู พิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยน รายละเอียด..

07 - 13 สิงหาคม 2561 // 11 - 17 กันยายน 2561

ตุลาคม 2561 : 10 , 18 , 20

พฤศจิกายน 2561 : 18 , 24

ธันวาคม 2561 : 4 , 8 , 22 // 30 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

EU:00668 ทัวร์ยุโรป EASY UNSEEN UKRAINE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ยูเครนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท ZT

ทัวร์ยุโรป เปิดประสบการณ์พิเศษ ณ ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตสหภาพโซเวียต เมืองหลวงยูเครน Ukraine Airlines 5 วัน 3 คืน บินตรงสู่ประเทศยูเครน โรงแรมระดับ 4 ดาว สัมผัสเมืองที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ชมอาวุธจริงที่ปลดประจำการในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารอารามหลวง มรดกโลกของยูเครน พิพิธภัณฑ์​กลางแจ้ง ใหญ่ที่สุดในยุโรป ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาหารค่ำพร้อมโชว์พื้นเมือง รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 10 - 14 /// กันยายน 2561 : 14 - 18

ตุลาคม 2561 : 12 - 16, 19 - 23

พฤศจิกายน 2561 : 16 - 20

ธันวาคม 2561 : 07 - 11

AU:00042 ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA (บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ ล่องเรือชมวาฬหลังค่อม ซึ่งเป็นวาฬขนาดใหญ่อพยบจากขั่วโลกใต้ผ่านมาทางรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียทุกปีในฤดูหนาว บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ได้รับสมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา เข้าชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัวต์ป่าเคอร์รัมบิน ให้ท่านได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึงชมสัตว์พื้นเมืองที่น่ารักอย่างเช่น จิงโจ้ โคอา รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 07-12 , 21 - 26

กันยายน 2561 : 04-09 ,18 -23 , 25-30

ตุลาคม 2561 : 02-07 , 09-14

EU:00667 ทัวร์ยุโรป EASY CLASSIC EUROPE 9D6N_PROMOTION

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท ZT

ทัวร์ยุโรป เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งสนุกกับ 3 ประเทศ ปลายทางในฝัน โรม อดีตศูนย์กลางจักรวรรดิโรมัน โคลอสเซียม​ 7 สิ่งมหัศจรรย์​ของโลก ฟลอเร้นซ์​ ต้นกำเนิดยุคเรเนสซองส์ เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ลูเซิร์น​ เมืองตากอากาศแสนสวยสวิส สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะ บนยอดเขาทิตลิต ปารีส ดินแดนน้ำหอม เมืองแฟชั่นของโลก ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล สัญลักษณ์​ปารีส ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส, ลา วัลเลย์ เอ้าเลท และห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยต พิเศษ ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต ล่องเรือแม่น้ำแซน ปารีส รายละเอียด..

12 - 20 กันยายน 2561

17 - 25 ตุลาคม 2561

14 - 22 พฤศจิกายน 2561

04 - 12 ธันวาคม 2561

EU:00666 ทัวร์ยุโรป EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท ZT

ทัวร์ยุโรป สัมผัสมรดกโลกแห่งยุโรปตะวันออก (สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี) 7 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Qatar Airways สายการบินระดับ 5 ดาว สายการบินที่ดีที่สุดในโลก จาก Skytrax World Airline Awards น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เที่ยวครบเก็บทุกไฮไลท์กับมรดกโลกของยุโรปตะวันออก เยือน คุทนา โฮรา เมืองที่เคยมั่งคั่งและรุ่งเรือง อดีตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นโบฮีเมีย  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กรุงปราก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า“เม รายละเอียด..

13 - 19 สิงหาคม 2561

24 - 30 กันยายน 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00665 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 21 - 28

พฤศจิกายน 2561 : 22 - 29, 27 - 04 ธันวาคม

ธันวาคม 2561 : 04 - 11

กุมภาพันธ์ 2562 : 26 - 05 มีนาคม /// มีนาคม 2562 : 12 - 19

RS:00638 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด(B/L/D) SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET รายละเอียด..

25-31 กรกฎาคม 2561 // 11 - 17 สิงหาคม 2561

22 - 28 กันยายน 2561 // 10-16 , 17 - 23 ตุลาคม 2561

24 - 30 พฤศจิกายน 2561 // 5-10 , 22-28 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

CH:00139 ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ตำซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋(ไฮไลท์ช่วงนาข้าวสีทอง) หยางซั่ว

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ss

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) ล่องเรือ 4 ทะเลสาบ กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น (นั่งกระเช้าลง) ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เขางวงช้าง ชมโชว์ MIRAGE กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสายช่วงไฮไลท์)-อิสระช้อป ปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์แม่นํ้าหลิวซานเจี่ย หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ประตูโบราณ กูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน รายละเอียด..

13 - 18 กันยายน 2561

20 - 25 กันยายน 2561

CH:00074 ทัวร์จีน ทัวร์หนานหนิง หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,999 บาท ss

ทัวร์จีน หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถ้ำไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน (รวมล่องเรือ)-การแสดงพื้นเมือง ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน-เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิ้งซี เมืองจิ้งซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลักพรมแดนจีน เวียดนาม เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนานหนิง-ถนนคนเดินหนานหนิง รายละเอียด..

12-17 กรกฎาคม 2561

16-21 สิงหาคม 2561

6-11 กันยายน 2561

25-30 ตุลาคม 2561

EU:00664 ทัวร์ยุโรป แกรนด์สแกนดิเนเวีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 83,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอ็นเค NK ล่องเรือสำราญ Silja Line และ DFDS ชมกรุงเฮลซิงกิ บินสู่ออสโล เมืองไวกิ้ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดาล-ฟลัม ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด สวยที่สุดชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษ... รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 14, 19

กันยายน 2561 : 02, 09

EU:00663 ทัวร์ยุโรป READY EAST EUROPE (เยอรมัน-เช็ก-ออสเตรีย)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์ รายละเอียด..

07 - 14 พฤศจิกายน 2561

29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561

04 - 11 ธันวาคม 2561

06 - 13 ธันวาคม 2561

EU:00662 ทัวร์ยุโรป BETTER EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป สัมผัสความสวยงามของราชินี แห่งยุโรปตะวันออก เที่ยวครบ 5 ประเทศ ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก สะพานชาร์ล ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา พระราชวังโบราณ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท บ้านเกิดโมสาร์ท ปราสาท นอยชวานสไตน์ รายละเอียด..

08 - 16 ตุลาคม 2561

16 - 24 ตุลาคม 2561

06 - 14 พฤศจิกายน 2561

28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561

EU:00661 ทัวร์ยุโรป TRIPLE SCANDINAVIA (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 53,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ พระราชวังหลวง อุทยานฟรอกเนอร์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน รายละเอียด..

19 – 26 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 9 , 12 , 17

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 7 , 29

เดือนธันวาคม 2561 : 4 , 5

EU:00660 ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของ เมืองฟุสเซ่นและโอเบอรามาเกา เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์และปราสาทไฮเดลบิร์ก ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก และเมืองน่ารักอย่างคอคแฮมและเมืองเทรียร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ที่เมืองบ๊อปพาร์ดและเซ้นต์กอร์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Roermond Outlet รายละเอียด..

23 - 30 กันยายน 2561

11 - 18 พฤศจิกายน 2561

25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

2 - 9 ธันวาคม 2561

EU:00659 ทัวร์ยุโรป Winter of UK

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 64,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 8 วัน บินตรงสู่มหานครลอนดอน พร้อมรับไมล์สะสมกับการบินไทย เดินทางสู่สก๊อตแลนด์ชมปราสาทที่เอดินเบิร์ก พบกับเมืองดังลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ เมืองน่ารักต่างๆ Bibury และ Stratfromd-upon-Avon บ้านเกิดเช็คสเปียร์และบ้าน Anne Hathaway เข้าชม British Museum พร้อมล่องเรือชมความงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น และช้อปปิ้งรับปีใหม่ในมหานครลอนดอน โดยสายการบินไทย รายละเอียด..

23 - 30 ธันวาคม 2561

RS:00637 ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย 4 เมือง 9 วัน 7 คืน มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น หนาวนี้เที่ยวรัสเซีย เที่ยวแบบคุ้มๆ จัดหนัก จัดเต็ม!! เที่ยวครบเมืองหลักของรัสเซียพร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

24 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

รวมทั้งหมด421