TW:00103 ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนธันวาคม 2561 : 8 , 14 , 16

28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

RS:00650 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS_COUNTDOWN SUPER RUSSIA MOSCOW ZAGORSK

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส มอสโคว์ –ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ – ถนนอารบัต- สนามบิน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562

RS:00649 ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 25

กุมภาพันธ์ 2562 : 08, 09, 16

มีนาคม 2562 : 01, 08, 15

RS:00648 ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท WC

ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (เครมลิน) สวนสาธารณะซาริซิโน การแสดงละครสัตว์ เที่ยวมอสโคว์ เมืองซากอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง เนินเขาสแปร์โร่ จัตุรัสแดง อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ นั่งรถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 08, 15, 17, 19, 23, 25

ธันวาคม 2561 : 02, 05, 06, 12

มกราคม 2562 : 30 /// กุมภาพันธ์ 2562 : 07, 13, 20

มีนาคม 2562 : 01, 08, 11, 20

JP:01382 ทัวร์ญี่ปุ่น THE BEST OF NAGOYA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความน่ารัก ของลิงแช่ออนเซ็น ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ NABANANO SATO สัมผัสหิมะฟินๆที่ ฮากุบะสกี หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

TK:00644 ทัวร์ตุรกี REQUEST TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี ชมความงามของเมืองมรดกโลก นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย นั่งชมกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กานัม รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 8 , 18 , 23 , 25 , 27 , 30

JP:01381 ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศหนาวสุดฟินกับลานสกี คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อุทยานโมอาย ทำเนียบรัฐบาล ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

KR:00622 ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPY NEW YEAR SKI&SNOW

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี บินหรู เที่ยวเกาหลีฉลองปีใหม่ เล่นสกี สัมผัสหิมะสุดคูล!! ชิมสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

KR:00621 ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SUPER SAVE

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,899 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมงานเทศกาลประดับไฟ หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND ชม พระราชวังชางด็อกกุง นำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก รายละเอียด..

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

KR:00620 ทัวร์เกาหลี KOREA SKI SO COOL

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความฟินขั้นสุดให้ทุกท่านด้วยการพาไปเล่นสกีและนอนพักที่สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ำจากไร่ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู ช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

31 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

MY:00230 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อังวะ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นั่งรถม้า ชมเมืองชมเมืองอังวะ สักการะ เจดีย์กองมูดอว์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว เมืองสกายน์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ชมความยิ่งใหญ่ของ เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน และ เจดีย์ชินพิวมิน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ พร้อมทั้งเก็บภาพความสวยงามของวิวทิวทัศน์เมือง มัณฑะเลย์และพ รายละเอียด..

16 - 18 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

14 - 16 ธันวาคม 2561

21 - 23 ธันวาคม 2561

MY:00229 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 5 , 11 , 20

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 22

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 13 , 20 , 28 , 29 , 30

เดือนมกราคม 2562 : 10 , 24

JP:01380 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระแรก ณ คาวาสึ ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ, โอชิโนะ ฮัคไก, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562 : 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09

RS:00647 ทัวร์รัสเซีย VISIT RUSSIA-A

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 6 - 11

พฤศจิกายน 2561 : 3 - 8

ธันวาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

MY:00228 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,599 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00227 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00226 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,888 บาท pb

ทัวร์พม่า ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ชม พระเจดีย์โบตาทาวน์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) สักการะ เทพกระซิบ ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ชม เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน ชม วัดพระหินอ่อน ให้ท่านนมัสการ พระหินอ่อน องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ HOTPOT CITY รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

KR:00619 ทัวร์เกาหลี KOREA FALLEN LEAVES

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวย ที่สวนนักซองแด ปั่น RAIL BIKE บนรางรถไฟที่มีความมีสเน่ห์ทางธรรมชาติที่หาได้ยาก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก วัดโชเกซา – อินซาดง - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

KR:00618 ทัวร์เกาหลี KOREA ROMANTIC SEORAK

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวย ซอรัคซาน ถนนเลียบกำแพงหิน พระราชวังถ็อกซูกุง วัดชินฮึงซา เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนฮานีลปาร์ค ตลาดเมียงดง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 6 , 10 , 23 , 24 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 2 , 3

NZ:00039 ทัวร์นิวซีแลนด์ COUNTDOWN NEW YEAR 2019 NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 78,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) อิสระ COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ สกาย ทาวน์เวอร์ รายละเอียด..

27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

รวมทั้งหมด401