JP:01320 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI SCENIC

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วาคายาม่า ตลาดปลาคุโ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

TK:00612 ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 6 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ตุรกี เต็มอิ่มคัปปาโดเกีย ชมมหานครใต้ดินคัปปาโดเกียที่สวยงามที่สุด มัสยิดกลาง ซาบันซี หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธพันฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ บินเข้าอาดาน่า ออกอังการ่า ไม่ต้องย้อนเส้นทาง รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 2 , 28 , 30

เดือนตุลาคม 2561 : 3 , 5 , 7 , 14 , 19

JP:01319 ทัวร์ญี่ปุ่น BEST OF KANSAI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของ วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

JP:01318 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HANSA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์ โย รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01317 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COCHIA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ คานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว อิบารากิ ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่นสุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟ รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01316 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HERRITAGE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทาคายาม่า เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ รายละเอียด..

12 - 16 ตุลาคม 2561

19 - 23 ตุลาคม 2561

JP:01315 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI CHUBU

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร โอซาก้า ปราสาทโอ รายละเอียด..

12 - 16 ตุลาคม 2561

19 - 23 ตุลาคม 2561

JP:01314 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี ชิโตเสะ เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์มม้าชื่อดัง นอร์ทเทิร์น ฮอร์สปาร์ค โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

19 - 24 ตุลาคม 2561

JP:01313 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, เยี่ยมชมเหล่าสัตว์ต่างๆ ที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้มและแสงแฟลชจากผู้เข้าชมที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า คามิกาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน สถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะกับบรรยากาศหนาวเย็นตลอดปี มีโซนที่ให้ท่านสัมผัสกับอุณหภูมิติดลบ 40 องศา โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ น้ำตกสองสายที่ไหลคู่กันสว รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

19 - 24 ตุลาคม 2561

JP:01312 ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN SOUTH KYUSHU

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟุคุโอกะ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย สู่เมือง ฟุคุโอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ ฟุคุโอกะ นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด อันเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้, ช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอกะที่สถานีฮากาตะ ศูนย์รวมของฝากของเกาะคิวชู มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามสุดมหัศจรรย์, สักการะศาลเจ้าทาคาชิโฮะ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิยาซากิ คาโกชิมะ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะซากุระจิมะ ชมความสวยงามและความ รายละเอียด..

11 - 16 ตุลาคม 2561

JP:01311 ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ ซากะ ปราสาทคาราสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคาราสึและเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยงาม สวนเครื่องเคลือบดินเผาอาริตะ สถานที่จัดแสดงเครื่องเคลือบดินเผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ สถานที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง กลกิโมโน, ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นางาซากิ เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ามากมายที่ย่าน ไ รายละเอียด..

11 - 16 ตุลาคม 2561

JP:01310 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO-HAKODATE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี ชิโตเสะ เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์มม้าชื่อดัง นอร์ทเทิร์นฮอร์สปาร์ค โนโบริเบทสึ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ หุบเขาที่เต็มไปด้วยไอความร้อนจากบ่อกำมะถันเข้มข้น โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเ รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 03, 05, 10, 12, 17, 19

JP:01309 ทัวร์ญี่ปุ่น ENJOY HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกกุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด โทยะ ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อกว่าหนึ่งหมื่นปีก่อน, ภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนขอ รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 03, 05, 10, 12, 17, 19

JP:01308 ทัวร์ญี่ปุ่น AMAZING GOLDEN ROUTE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งความสนุก เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา และสนุกไปกับโซนใหม่ล่าสุดกับเหล่ามินเนี่ยนสุดน่ารัก นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้าอุปภคบริโภคหลากหลายที่ อิออน มอลล์ รายละเอียด..

13 - 17 ตุลาคม 2561

JP:01307 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิหรือซุ้มประตูสีแดงที่มีเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นหลากหลายที่ อิออน มอลล์ ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลส รายละเอียด..

13 - 17 ตุลาคม 2561

JP:01306 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูราโน่ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – นั่งรถรางชมสวนคิชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลอง โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้ง JR TOWER – ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต รายละเอียด..

26 - 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

EU:00645 ทัวร์ยุโรปตะวันออก DIRECT EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปสุดฟิน 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์ ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา รายละเอียด..

10 - 17 สิงหาคม 2561

14 - 21 กันยายน 2561

09 - 16 , 16 - 23 ตุลาคม 2561

03 - 10 ธันวาคม 2561 // 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2561

KR:00579 ทัวร์เกาหลี SNOW SEOUL CRUISE

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท JN

ทัวร์เกาหลี โลกแห่งน้ำแข็ง & หิมะ One Mount - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley – Hyundai Motor Studio – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – 3 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวงตาสามสี่มิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ - Ice Museum - Love Museum – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N - สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” – ย่านมหาลัยฮงแด – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง เรียนรู้วัฒนธรรมการทำเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮันบกแชะภาพถ่าย ว๊าววว ฟรี รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01305 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้ที่รอคอย

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ และ ริงกุ เอาท์เล็ต รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

เดือนธันวาคม 2561

JP:01304 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน นมัสการ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ณ วัดโทฟุคุจิ เป็นวัดในนิกายเซน หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด ณ ศาลเจ้าโอสึคันนง ชมซากุระ เมืองโอบาระ ที่หาชมได้ยากมากจะเบ่งบานแย้มกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม้แดง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 16 , 17 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25

รวมทั้งหมด393