MA:00014 ทัวร์มาเลย์เซีย THE FLASH MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,999 บาท sp

ทัวร์มาเลย์เซีย สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

1 - 3 เดือนมกราคม 2561

HK:00777 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟิน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

HK:00776 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDEN รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

HK:00775 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOT รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

RS:00629 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย #ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย #ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก #ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 08, 13 , 17 , 21 , 24

ตุลาคม 2561 : 1 , 03, 16, 18 , 21 , 23

พฤศจิกายน 2561 : 06, 16 , 27 , 30

ธันวาคม 2561 : 6 , 9, 12 , 28 , 29

RS:00628 ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

11 – 16 สิงหาคม 2561 // 15 – 20 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 20

10 - 15 เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 25611 : 1 , 8 , 27 , 29

EU:00623 ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE Italy - Swiss - France

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2561

SP:00073 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CHILL CHILL

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท CHi

ทัวร์สิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

MA:00013 ทัวร์มาเลเซีย SUPREME MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนมิถุนายน 2561

SP:00068 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทเกอร์แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2561

AF:00001 ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN

ประเทศ: แอฟริกา ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท

ทัวร์แอฟริกา ขอนำท่านร่วมเดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พร้อมนำท่านท่องดินแดนแห่งซาฟารี ตามล่าหา Big 5 กับเกมไดร์ฟ (Game Drive) เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้า, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ รายละเอียด..

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 /// 26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561

10-15 มีนาคม 2561

07-12 / 14-19 / 23-28 เมษายน 2561

05-10 / 26-31 พฤษภาคม 2561

SP:00057 ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561

SP:00053 ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท SP

ทัวร์สิงคโปร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ So รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2561

SP:00051 ทัวร์สิงคโปร์ UNIQUELY SINGAPORE (สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ขึ้นชมวิวมารีน่า เบย์แซน์ด์)

ประเทศ: สิงคโปร์ ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee พิเศษ ! ลิ้มรส บ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

รวมทั้งหมด434