VN:00117 ทัวร์เวียดนาม โปรสุดคุ้ม เวียดนามใต้ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินห์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่ ฟานเทียด -ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

EU:00636 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิสฯ(จุงเฟรา)-เยอรมัน

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิสฯ(จุงเฟรา)-เยอรมัน กรุงบรัสเซลส์ – ชมเมือง – แร็งส์ – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้ง Duty Free Galerie Lafayette – ปารีส *- ดีจอง – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ คอนสแตนซ์ – เคมพ์เทิน - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค รายละเอียด..

08 - 16 กันยายน 2561

12 - 20 พฤศจิกายน 2561

TW:00086 ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 8 , 13 , 20 , 21 , 27

กรกฎาคม 2561 : 4 , 5 , 17

เดือนสิงหาคม 2561 : 1 , 29

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 7 , 27

TW:00085 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

09 – 13 มิถุนายน 2561 // 12 – 16 , 26 - 30 กรกฎาคม 2561

15 – 19 , 16 - 20 , 23 -27 สิงหาคม 2561

05 - 09 , 12 - 16 , 20 - 24 กันยายน 2561

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 // 13 – 17 , 27 - 31 ตุลาคม 2561

TW:00084 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00083 ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรักที่พักใจ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

RS:00628 ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

11 – 16 สิงหาคม 2561 // 15 – 20 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 20

10 - 15 เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 25611 : 1 , 8 , 27 , 29

EU:00634 ทัวร์ยุโรป Mono Norway

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป โมโน นอร์เวย์ 7 วัน เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนือ ณ ประเทศนอร์เวย์ ออสโล-เกโล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา ฟลัม-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น-สตัลไฮม์-ออสโล รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 26, 27

กันยายน 2561 : 14, 28

ตุลาคม 2561 : 12, 23 /// พฤศจิกายน 2561 : 09, 23, 30

ธันวาคม 2561 : 07, 20, 23

TK:00606 ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย ฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ฟรี!!ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี ท่านละ 1 อัน ฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!! ทัวร์ประเทศคาซัคสถาน 1 วันเต็มๆ+โร รายละเอียด..

กรกฎาคม 2561 : 17 , 24

สิงหาคม 2561 : 7 , 21

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 18

เดือนตุลาคม 2561 : 9 , 16

EU:00632 ทัวร์ยุโรป Nice ScaN 3 Caps

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน โดยสายการบินไทย (TG) บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็ก รายละเอียด..

9 - 15 กันยายน 2561

7 - 13 กันยายน 2561

29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561

3 - 9 ธันวาคม 2561

EU:00631 ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม รายละเอียด..

21 - 29 กันยายน 2561

19 - 27 พฤศจิกายน 2561

3 - 11 ธันวาคม 2561

EU:00630 ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 24 - 30

พฤศจิกายน 2561 : 19 - 25

ธันวาคม 2561 : 03 - 09

EU:00628 ทัวร์ยุโรป Charming East Europe German-Austria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 - 31

ตุลาคม 2561 : 10-16, 22-28

EU:00627 ทัวร์ยุโรป Charming East Europe German-Austria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 08 - 14

กันยายน 2561 : 5-11, 12-18 ,26 ก.ย. - 2 ต.ค.

พฤศจิกายน 2561 : 5-11, 12-18, 19-25

ธันวาคม 2561 : 01 - 07

VN:00115 ทัวร์เวียดนาม Best of Ho Chi Minh

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท VT

ทัวร์เวียดนาม * ไฮไลท์ !! เที่ยวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ - เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ -ชมกรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน –นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด ชมความลึกถึง 3 ชั้น ณ อุโมงค์กู๋จี - ไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 19, 22, 27

พฤศจิกายน 2561 : 08, 17, 24

ธันวาคม 2561 : 05, 07

EY:00002 ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT NILE CRUISE

ประเทศ: อิยิปต์ ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อียิปต์แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,888 บาท PV

ทัวร์อียิปต์ พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์ เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์ เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึ รายละเอียด..

26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

16 - 23 มิถุนายน 2561

26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561

11 - 18 สิงหาคม 2561

RS:00625 ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ วิหารซาเวียร์ CIRCUS รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 16 , 23

เดือนตุลาคม 2561 : 9 , 13 , 17 , 20

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 11

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 5

JP:01295 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

25-28 พฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

JP:01294 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 23 , 30

เดือนตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 4 , 11 , 18

RS:00624 ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,888 บาท zg

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

08 – 14 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 5 , 10 , 12 , 19 , 24

เดือนตุลาคม 2561 : 6 , 8 , 10 , 15 , 17 , 20 , 22 , 27

07 – 13 พฤศจิกายน 2561

รวมทั้งหมด401