41,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01142 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KOBE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท SS

ทัวร์ญี่ปุ่น เจาะลึกสุดยอดเส้นทางวาคายาม่า ดินแดนมรดกโลกที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางขุนเขา แวะชิมอาหารทะเล ซาชิมิสดๆ ดื่มดำกับออนเซ็นธรรมชาติ ชมวิวเมืองโกเบที่ติด 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และช้อปปิ้งชินไซบาชิ ลิ้มรสชาติเมนูอาหารพื้นเมืองญี่ปุ่น รายละเอียด..

15 – 20 มีนาคม 2561

39,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01141 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท SS

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระ ช้อปปิ้งย่านดังเมืองโตเกียว ณ ชินจุกุ ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

49,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01138 ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท tas

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า จินยะ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค นาโกย่า ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า (ชมซากุระ) สวนซึรุมะ (ชมซากุระ) วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า รายละเอียด..

28 มีนาคม - 02 เมษายน 2561

50,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01137 ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 50,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า จินยะ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค นาโกย่า ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ สนามบินเซนแทร์ รายละเอียด..

26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561

58,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01136 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SONGKRAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบบปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) อาบทรายร้อน เบบปุ หมู่บ้านยุฟุอิน ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ฟุคุโอกะ คิตะคิวชู สะพานคัมมอน ท่ารเอโมจิโกะ ปราสาทโคคุระ ฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งเทนจิน รายละเอียด..

12 – 16 เมษายน 2561

48,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01135 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น คุโอกะ ปราสาทฟุคุโอกะ สวนมาอิซูรุ (ชมซากุระ) เบปปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) อาบทรายร้อน เบบปุ หมู่บ้านยูฟุอิน ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ฟุคุโอกะ สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ฟุคุโอกะ คุโอกะ คิตะคิวชู สะพานคัมมอน ท่าเรือโมจิโกะ ปราสาทโคคุระ ฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งเทนจิน รายละเอียด..

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561

65,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01134 ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DISNEYLAND SONGKRAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท tas

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขา โอวาคุดานิ (เคเบิ้ล) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท ยามานาชิ อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว วัดอาซะกุซ่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเดิสนีย์แลนด์) โตเกียว ซาวาระ ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ รายละเอียด..

13 – 17 เมษายน 2561

47,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01133 ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM KANTO (hakone-tokyo-ueno)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งอุเอโนะ โตเกียว อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว วัดอาซะกุซ่า หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) สวนสาธารณะชินจูกุ ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

28 มีนาคม – 02 เมษายน 2561

15,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00188 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 1 , 8 , 22

เดือนมีนาคม 2561 : 1 , 15 , 22 , 29

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 19 , 26 , 28

76,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EU:00573 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 76,900 บาท BW

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ... ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจุดกำเนิดอารยธรรม ชมความงามเกาะ เวนิส .. สัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์ที่สั่ง สมกันมาหลายชั่วอายุคนของกรุงโรม สวิสเซอร์แลนด์ ... ดินแดนแห่งความฝัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีผู้คนพร้อมสำหรับ การท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของโลก ..ขึ้นรถไฟ ณ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” Top of Europe บน “ยอดเขาจุงเฟรา”Jungfraujoch ฝรั่งเศส ... เที่ยวดินแดนน้ำหอม ของแบรนด์เนม และ แฟชั่นชั้นนำระดับโลก รายละเอียด..

17-25 พฤษภาคม 2561

7-15 มิถุนายน 2561

54,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EU:00572 ทัวร์ยุโรป 3CAPITALS OF SCANDINAVIA (เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท ฺฺBW

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน) กรุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย DFDS>> ล่องเรือสำราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ กรุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม >> เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก รายละเอียด..

06 – 12 มีนาคม 2561

09 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

18 – 24 มิถุนายน 2561

55,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

EU:00571 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท ฺฺBW

ทัวร์ยุโรป เวียนนา...นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ซาลส์บวร์ก…The sound of music เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ฮอลส์ตรัท...หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี มิวนิค... มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ปราก...นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ เชสกี้ คลุมลอฟ... เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย รายละเอียด..

13 – 20 พฤษภาคม 2561

08 – 15 มิถุนายน 2561

10,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00187 ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน ช้างเผือก รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

9,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00186 ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า เมืองมัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง วัดจอกตอจี เมืองสกายน์ ชมภูเขาสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ ดอยสกายน์ เมืองมินกุง เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเม เมืองมัณฑะเลย์ ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี รายละเอียด..

03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

03 – 05 มีนาคม 2561

24 – 26 มีนาคม 2561

12,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00185 ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY มัณฑะเลย์ พุกาม

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ พุกาม ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561 : 24 , 31

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 7 , 28

เดือนมีนาคม 2561 : 7 , 14 , 28

11,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00184 ทัวร์พม่า SHAINING IN MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สืเรียม อินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561 : 12 , 19 , 20 , 27

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 2 , 9 , 10 , 23

เดือนมีนาคม 2561 : 9 , 10 , 17

19,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00183 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 1 , 8

มีนาคม 2561 : 15 , 22 , 29

เมษายน 2561 : 5 , 19 , 26 , 28

11,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00182 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 19

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 2 , 16

มีนาคม 2561 : 1 , 16 , 30

เมษายน 2561 : 6 , 7

6,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

MY:00181 ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

22,955.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

JP:01131 ทัวร์ญี่ปุ่น MUST GO TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,955 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัง ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561 : 10 , 11 , 12 , 17 , 19 , 25 , 26 , 31

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 1 , 2 , 7 , 9 , 17 , 21 , 22 , 28

เดือนมีนาคม 2561 : 8 , 9
รวมทั้งหมด 599รายการ : | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 หน้า 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30