EU:00646 ทัวร์ยุโรป SEASONS SWEET SWISS FRANCE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เยือนดินแดนในฝัน สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส อิสระช้อปปิ้งมหานครปารีสเต็มอิ่ม 1 วัน รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 8 , 29

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 18

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 17

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 5 , 27

JP:01333 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO PROGRAM (โตเกียว-ฮาโกเน่-อิบารากิ)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 10 , 18 , 24

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 15 , 30

JP:01332 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM (นิโกะ-ชิโอะบาระ-เซนได-อิบาระกิ-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ เซนได– ถนนโจเซ็นจิโดริ –ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท–มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

25 - 30 ตุลาคม 2561

31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 07 – 12 , 14 – 19 , 21 – 26

JP:01331 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (เกียวโต-นาโกยา-โอบาระ-ฮาโกเน่-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค– โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

26 - 31 ตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

TK:00619 ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2561

TK:00618 ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,999 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 // 3 - 11 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 21 , 28

เดือนตุลาคม 2561 : 5 , 12 , 19 , 26

9 - 17 พฤศจิกายน 2561

TK:00617 ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,888 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 10 , 11 , 25

เดือนกันยายน 2561 : 8 , 22 , 28

เดือนตุลาคม 2561 : 2 , 7 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 25

TK:00616 ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,555 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffee สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย รายละเอียด..

27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

11 - 18 สิงหาคม 2561 // 22 - 29 กันยายน 2561

16 - 23 ตุลาคม 2561

1 - 8 , 8 - 15 พฤศจิกายน 2561

VN:00120 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ พักซาปา 2 คืน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 3 , 10 , 24

เดือนกรกฎาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 29

เดือนสิงหาคม 2561 : 5 , 12 , 19 , 26

เดือนกันยายน 2561 : 2, 9, 16, 23, 30

HK:00782 ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย Free Day 1 วัน ให้ท่านได้มีเวลาท่องเที่ยว ช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2561

HK:00781 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ EASY POPULAR IN MACAU

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,900 บาท ZT

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

VN:00119 ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

10 - 13 สิงหาคม 2561

12 - 15 ตุลาคม 2561

21 - 24 ตุลาคม 2561

VN:00118 ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

10 - 13 สิงหาคม 2561

12 - 15 ตุลาคม 2561

21 - 24 ตุลาคม 2561

CH:00136 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,900 บาท ZG

ทัวร์จีน กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อน 'อี้เหอหยวน' สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ไหว้พระขอพรพระหยกขาว ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง-สุกี้สมุนไพร-ไก่แดง รายละเอียด..

13 – 18 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 11 , 18 , 25

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22 , 30

06 – 11 ธันวาคม 2561

CH:00135 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน T-SUD HIGHLIGHT BEIJING

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,777 บาท ZG

ทัวร์จีนปักกิ่ง เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน 'อี้เหอหยวน' อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 24 // เดือนกันยายน 2561 : 7 , 21

เดือนตุลาคม 2561 : 11 , 12 , 19 , 26

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 5

CH:00134 ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท ZG

ทัวร์จีน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SHANGHAI TOWER ชั้น 118 ตื่นตาตื่นใจไปกับ ร้าน STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี ถนนเทียนจื่อฝาง เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 12 , 13 , 19 , 26

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 5

KR:00584 ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN In SEOUL

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท ST

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค ให้ท่านได้ฟินสุดๆกับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิชื่อดัง คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ สนุกกับเครื่องเล่นสุดมันส์ๆ ณ Lotte world พร้อมถ่ายรูปบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ อิ่มอร่อยเมนูขึ้นชื่อเกาหลี หมูย่างเกาหลีต้นตำรับ พาท่านถ่ายรูปกับ lotte Tower พักโซล 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรมให้เหนื่อย เที่ยวสถานที่ใหม่ๆๆ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี สวนซองโดพาร์ค ชมความงามของตึกรูปแบบต่างๆ ที่เที่ยวแห่งใหม่!! สวนยางจูนาริ นำท รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

RS:00632 ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ Museum of Cosmonautics สัมผัสความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงสงครามเย็น ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก รายละเอียด..

08 - 14 สิงหาคม 2561 // 12 - 18 กันยายน 2561

24 - 30 ตุลาคม 2561 // 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

05 - 11 ธันวาคม 2561

27 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562

JP:01329 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

JP:01328 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ รายละเอียด..

27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

รวมทั้งหมด401