Travel-intime | 02-197-8772 | Travel-intime ที่ปรึกษาทุกความต้องการของการท่องเที่ยว | Line@Travel-intime


EU:00633 ทัวร์ยุโรป Mono Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ตำมรอยละครดังลิขิตรกับ The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอรแมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เซอรแมท-มองเทรอซ์ อินเทอรลาเก้น-จงุฟราว-ลูเซิรน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 3 - 9, 21 - 27

EU:00632 ทัวร์ยุโรป Nice ScaN 3 Caps

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน โดยสายการบินไทย (TG) บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็ก รายละเอียด..

9 - 15 กันยายน 2561

7 - 13 กันยายน 2561

29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561

3 - 9 ธันวาคม 2561

EU:00631 ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม รายละเอียด..

21 - 29 กันยายน 2561

19 - 27 พฤศจิกายน 2561

3 - 11 ธันวาคม 2561

EU:00630 ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 24 - 30

พฤศจิกายน 2561 : 19 - 25

ธันวาคม 2561 : 03 - 09

EU:00629 ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00628 ทัวร์ยุโรป Charming East Europe German-Austria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 - 31

ตุลาคม 2561 : 10-16, 22-28

EU:00627 ทัวร์ยุโรป Charming East Europe German-Austria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 08 - 14

กันยายน 2561 : 5-11, 12-18 ,26 ก.ย. - 2 ต.ค.

พฤศจิกายน 2561 : 5-11, 12-18, 19-25

ธันวาคม 2561 : 01 - 07

VN:00115 ทัวร์เวียดนาม Best of Ho Chi Minh

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท VT

ทัวร์เวียดนาม * ไฮไลท์ !! เที่ยวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ - เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ -ชมกรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน –นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด ชมความลึกถึง 3 ชั้น ณ อุโมงค์กู๋จี - ไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 19, 22, 27

พฤศจิกายน 2561 : 08, 17, 24

ธันวาคม 2561 : 05, 07

EY:00002 ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT NILE CRUISE

ประเทศ: อิยิปต์ ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อียิปต์แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,888 บาท PV

ทัวร์อียิปต์ พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์ เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์ เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึ รายละเอียด..

26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

16 - 23 มิถุนายน 2561

26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561

11 - 18 สิงหาคม 2561

RS:00625 ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ วิหารซาเวียร์ CIRCUS รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต รายละเอียด..

25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 // 12 – 19 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 16 , 23

เดือนตุลาคม 2561 : 9 , 13 , 17 , 20

03 – 10 ธันวาคม 2561

JP:01296 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561

เดือนกรกฎาคม 2561 : 1,3,7,9,13,15,19,23,25,29

เดือนสิงหาคม 2561 : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27

เดือนกันยายน 2561 : 1,3,7,9,11,13,15,17,19,23,25

JP:01295 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

25-28 พฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

JP:01294 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 23 , 30

เดือนตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 4 , 11 , 18

RS:00624 ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,888 บาท zg

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

08 – 14 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 5 , 10 , 12 , 19 , 24

เดือนตุลาคม 2561 : 6 , 8 , 10 , 15 , 17 , 20 , 22 , 27

07 – 13 พฤศจิกายน 2561

EY:00001 ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT

ประเทศ: อิยิปต์ ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน สายการบิน: อียิปต์แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,888 บาท PV

ทัวร์อียิปต์ ขอเชิญท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี อเล็กซานเดรีย• เมมฟิส • ซัคคาร่า • ปิรามิดกีซ่า พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์ รายละเอียด..

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

19 - 23 มิถุนายน 2561

24 - 31 กรกฎาคม 2561

7 - 11 สิงหาคม 2561

EU:00626 ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIAN (สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 62,888 บาท zg

ทัวร์ยุโรป สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ – ศาลาว่าการเมืองสต๊อคโฮล์ม สต๊อคโฮล์ม – คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์) ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น รายละเอียด..

11 – 18 สิงหาคม 2561 // 21 – 28 กันยายน 2561

12 - 19 , 19 - 26 เดือนตุลาคม 2561

09 – 16 พฤศจิกายน 2561

04 – 11 ธันวาคม 2561 // 28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561

JP:01293 ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,900 บาท vt

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ย่านเท็นจิน นางาซากิ สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ย่าน ไชน่าทาวน์, ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะ (Mt. Inasa), สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์, สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา ซากะ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ศาลเจ้าที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 6 , 13 , 20 , 27

เดือนกรกฎาคม 2561 : 4 , 18

เดือนสิงหาคม 2561 : 1 , 15 , 22

เดือนกันยายน 2561 : 5

TK:00603 ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,888 บาท PV

ทัวร์ตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง รายละเอียด..

กรกฎาคม 2561 : 10 , 19

24 สิงหาคม 2561 - 1 กันยายน 2561

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 14 , 20 , 27

เดือนตุลาคม 2561 :5 , 9 , 11 , 16 , 19

JP:01292 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 28 , 29 , 30

เดือนธันวาคม 2561 : 5 , 6 , 7 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 , 26 , 27 , 28

JP:01291 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: สกูตแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

รวมทั้งหมด421