HK:00823 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY CITYGATE OUTLET MALL, DUTY FREE, ย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

9 - 1 ธันวาคม 2561

28 - 30 ธันวาคม 2561

HK:00822 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2562

HK:00821 ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market ถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall บินตรง พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง) รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 5 , 11 , 19 , 26

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 23

เดือนมีนาคม 2562 : 2 , 9 , 16 , 23

HK:00820 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง เยือนยุโรปกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยน ชมพระราชวังหยวนหมิง ไหว้พระเสริมดวง วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรวัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอวู่-ตลาดกงเป่ย ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล มื้อพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 6 , 13 , 20

เดือนมกราคม 2562 : 10 , 17 , 24 , 31

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 14 , 16 , 21 , 28

เดือนมีนาคม 2562 : 7 , 14 , 21

HK:00819 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว พิเศษ!! นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

HK:00818 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จู่ไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธาน พิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

HK:00817 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ9วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 2, 9, 16, 23, 30

กุมภาพันธ์ 2562 : 13, 20

มีนาคม 2562 : 6, 13, 20, 27

HK:00816 ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,499 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 2, 9, 16, 23, 30

กุมภาพันธ์ 2562 : 13, 20

มีนาคม 2562 : 6, 13, 20, 27

HK:00815 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมโชว์แสง สี เสียง สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 2, 9, 16, 23, 30

กุมภาพันธ์ 2562 : 13, 20

มีนาคม 2562 : 6, 13, 20, 27

HK:00814 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง) เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 2, 9, 16, 23, 30

กุมภาพันธ์ 2562 : 13, 20

มีนาคม 2562 : 6, 13, 20, 27

HK:00813 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ ชมพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรที่วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวู่-ตลาดกงเป่ย พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MANGROVE GROOVE รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

HK:00812 ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG FUNNY DISNEYLAND

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สุขเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 11 /// ธันวาคม 2561 : 09

มกราคม 2562 : 13, 20

กุมภาพันธ์ 2562 : 24

มีนาคม 2562 : 17, 24, 31

HK:00811 ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG BLESSING NGONGPING

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน/วัดชีหลิน ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 18 /// ธันวาคม 2561 : 16, 28

มกราคม 2562 : 26, 27

มีนาคม 2562 : 03, 29

HK:00810 ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ขอพรองค์แชกง เสริมโชคลาภ ผูกด้ายแดงขอพรความรัก วัดหวังตาเซียน ชมวิวเมืองฮ่องกง วิคตอเรียพีค ช็อปปิ้ง เต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งวัน พิเศษ!! เมนูติ่มซำอีกมากมาย รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 02, 09, 16 /// ธันวาคม 2561 : 14, 15

มกราคม 2562 : 11, 18, 25

กุมภาพันธ์ 2562 : 22, 23

มีนาคม 2562 : 08, 15, 22, 30

HK:00809 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

28 - 30 ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

HK:00808 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนียแลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

28 - 30 ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

HK:00807 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง บินเช้า-กลับดึก สนุกสุดเหวี่ยงดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว นอนฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561 : 14 , 20

28 – 31 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

HK:00806 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมีนาคม 2562

HK:00805 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า – กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน แช๊ะภาพคู่....หอไอเฟลจำลอง รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2562

HK:00803 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า THE VENETIAN ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน พิเศษ!! เมนู เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

22 – 25 มีนาคม 2562

รวมทั้งหมด29