HK:00769 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท zg

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

HK:00768 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

HK:00767 ทัวร์ฮ่องกง หวานใจ

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,456 บาท zg

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา Citygate Outlet Mall A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

HK:00766 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!! เซินเจิ้น..ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง..วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านนาธาน ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 10 , 17 , 24 , 31

เดือนมิถุนายน 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 12 , 19 , 26

HK:00765 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngping 360 เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple ) – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - เจ้าพ่อแชกง - ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว -อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 12 , 19 , 26

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนกรกฎาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

HK:00764 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง... อ่าวรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว ร้านปี่เซียะ(หมีเซียะ) ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย จูไห่... ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 10 , 17 , 24 , 31

เดือนมิถุนายน 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 12 , 19 , 26

HK:00763 ทัวร์ฮ่องกง (Disneyland & Nongping360)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” ไหว้พระใหญ่เทียนถาน...นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เขาวิคตอเรียพ้อยท์ เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ร้านจิวเวอรี่ วัดแซกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง นาธาน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 12 , 19 , 26

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนกรกฎาคม 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

HK:00762 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท MT

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เล่นฟรี! ทั้งวัน ได้เที่ยวเต็มทั้ง 3 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ) ช้อปเต็มอิ่มกับ 3 ย่านดัง > City Gate Outlet/ ย่านนาธาน/ ห้างหลอหวู่ ทานอาหารภัตตาคารทุกมื้อ ลิ้มรสอาหารซีฟู้ด พร้อมหอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ชมโชว์สุดอลังการ 3D Water Show ไหว้พระขอพรวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง > วัดแชกงหมิว/ วัดหวังต้าเซียน พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว Century Plaza Shenzhen รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 3 , 10 // มิถุนายน 2561 : 28

กรกฎาคม 2561 : 19 , 21 // สิงหาคม 2561 : 23

กันยายน 2561 : 8 , 13 , 20

ตุลาคม 2561 : 18 , 25

HK:00761 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท MT

ทัวร์ฮ่องกง ฟรี! นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง + สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ได้เที่ยวเต็มทั้ง 3 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ) ช้อปเต็มอิ่มกับ 3 ย่านดัง > City Gate Outlet/ ย่านนาธาน/ ห้างหลอหวู่ ทานอาหารภัตตาคารทุกมื้อ ลิ้มรสอาหารซีฟู้ด พร้อมหอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ชมโชว์สุดอลังการ 3D Water Show ไหว้พระขอพรวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง > วัดแชกงหมิว/ วัดหวังต้าเซียน พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว Century Plaza Shenzhen รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 3 , 10 // มิถุนายน 2561 : 28

กรกฎาคม 2561 : 19 , 21 // สิงหาคม 2561 : 23

กันยายน 2561 : 8 , 13 , 20

ตุลาคม 2561 : 18 , 25

HK:00760 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

07 – 10 เมษายน 2561

27 – 30 กรกฎาคม 2561

HK:00759 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท zg

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET เซินเจิ้น เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

HK:00758 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท GS

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 19, 29

พฤษภาคม 2561 : 3, 8, 17, 22, 29, 31

มิถุนายน 2561 : 5, 8, 10, 14, 19, 24, 28

กรกฏาคม 2561 : 1, 10, 14, 15, 19, 22, 29

HK:00757 ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น เต็มอิ่มดิสนีย

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,888 บาท GS

ทัวร์เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 9, 23, 25, 30

HK:00756 ทัวร์มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท GS

ทัวร์มาเก๊า - วัดอาม่า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย - จูไห่ ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 11, 13, 18, 20

มิถุนายน 2561 : 03, 08, 15, 29

HK:00755 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท GS

ทัวร์ มาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย – จูไห่ ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม และ เมนูเป็ดปักกิ่ง วัดผู่โถว - ร้านหยก - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม - หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิว รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 5, 17, 19, 24

มิถุนายน 2561 : 7, 14, 21, 28

HK:00752 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง พัก 4 ดาว ย่านนาธาน

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

HK:00751 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท GS

ทัวร์ฮ่องกง เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 02, 20, 27

มิถุนายน 2561 : 01, 11, 15, 22

กรกฏาคม 2561 : 08, 20, 25

กันยายน 2561 : 07, 14, 28 // ตุลาคม 2561 : 12

HK:00750 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 15, 22, 29

เมษายน 2561 : 05, 26, 29

พฤษภาคม 2561 : 03, 24 /// มิถุนายน 2561 : 28

กรกฏาคม 2561 : 26 /// สิงหาคม 2561 : 02, 09, 16

HK:00748 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00747 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด43