HK:00793 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY CITYGATE OUTLET MALL, DUTY FREE, ย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 11 , 12 , 13 , 14 , 21 , 25 , 27

HK:00792 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย DUTY FREE ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 14 , 21

HK:00791 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 28

HK:00790 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล์ เยี่ยมชมเวเนเชียน และ หอไอเฟลจำลอง นมัสการขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอโชคลาภวัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และ CITYGATE พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษ !! นั่งกระเช้านองปิง 360 รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 14 , 21

เดือนตุลาคม 2561 : 12 , 19 , 26 , 27

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 3 , 9 , 10 , 16 ,17

HK:00789 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า - กลับดึก แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธาน ทานอาหาร...มื้อพิเศษ "เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง" รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

HK:00788 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง วัดแชกงหมิว , เจ้าแม่กวนอิม , ชายหาด REPULSE BAY , CITYGATE OUTLET MALL , DUTY FREE , ย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

HK:00787 ทัวร์ฮ่องกง (Ngping360) ไหว้พระใหญ่เทียนถาน

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - City gate Outlet ชมวิววิคตอเรียพ้อยท์ - เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ - ร้านหยก - ร้านจิวเวอรี่ - วัดแกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน –ชมโชว์ Symphony of Light รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 7 , 8 , 13 , 14 , 15 , 20 , 21 , 22

HK:00786 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน...นั่งกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - City gate Outlet อาหารเช้าติ่มซำ - ชมวิววิคตอเรียพ้อยท์ - เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ - ร้านหยก - ร้านจิวเวอรี่ - วัดแกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน รายละเอียด..

30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

HK:00785 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด ไหว้พระแก้ชง เสริมบุญบารมี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngping 360 เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple ) – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - เจ้าพ่อแชกง - ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว -อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet รายละเอียด..

11 - 13 สิงหาคม 2561

HK:00784 ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SUPER SALE

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก อิสระตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน ช่วง SUMMER SALE ลดทั้งเกาะ ลด 50%-90% จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561 เขาวิคตรอเรีย – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

20 – 22 กรกฎาคม 2561

21 – 23 กรกฎาคม 2561

HK:00783 ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย สนุกสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แบบเต็มอิ่มทั้งวัน พร้อมชมขบวนพาเหรด พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 1 , 8 , 22

เดือนสิงหาคม 2561 : 5 , 12

เดือนกันยายน 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

HK:00782 ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย Free Day 1 วัน ให้ท่านได้มีเวลาท่องเที่ยว ช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2561

HK:00781 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ EASY POPULAR IN MACAU

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,900 บาท ZT

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

HK:00779 ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ชมงานกวางเจาแฟร์ 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การเกษตร ยานยนต์ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ หมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนสายแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูห่านย่าง สูตรต้นตำรับฮ่องกง มื้อค่ำสุดฟิน..บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร+ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น!! รายละเอียด..

14 - 18 ตุลาคม 2561

15 - 19 ตุลาคม 2561

HK:00778 ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี ชมงานกวางเจาแฟร์ 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การเกษตร ยานยนต์ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม ช้อปปิ้งถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว ช้อปปิ้งถนนสายแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูห่านย่าง สูตรต้นตำรับฮ่องกง มื้อค่ำสุดฟิน..บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร + เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น!! รายละเอียด..

14 - 18 ตุลาคม 2561

15 - 19 ตุลาคม 2561

HK:00777 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์ รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 02, 09, 16, 23, 30

กรกฏาคม 2561 : 05, 12, 19

สิงหาคม 2561 : 04, 18, 25

กันยายน 2561 : 01, 08, 15, 22 /// ตุลาคม 2561 : 04, 12, 18, 27

HK:00776 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTI รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

กรกฏาคม 2561 : 06, 07, 13, 14, 20, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 03, 04, 12, 20, 24, 31

กันยายน 2561 : 07, 14, 21 /// ตลอดเดือนตุลาคม

HK:00775 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

กรกฏาคม 2561 : 06, 07, 13, 14, 20, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 03, 04, 12, 20, 24, 31

กันยายน 2561 : 07, 14, 21 /// ตลอดเดือนตุลาคม

HK:00774 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น โชว์สุดอลังการ หยวนหมิวหยวน สักการะเทพเจ้าแชกง ช้อปปิ้งหลอวู่ พิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง ราคาเพียง 9,999 บาท ทุกพีเรียต รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 2, 9, 16, 23, 30

กันยายน 2561 : 01, 08, 15, 22

HK:00771 ทัวร์ฮ่องกง SUMMER SALE HONGKONG

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights อิสระตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน เขาวิคตรอเรีย – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 6 , 7 , 12 , 13 , 14 , 20 , 21

เดือนสิงหาคม 2561 : 2 , 4 , 9 , 16 , 17 , 18 , 23 , 24 , 25

รวมทั้งหมด38