HK:00809 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

28 - 30 ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

HK:00808 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนียแลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

28 - 30 ธันวาคม 2561

30 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

HK:00807 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง บินเช้า-กลับดึก สนุกสุดเหวี่ยงดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว นอนฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561 : 14 , 20

28 – 31 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

HK:00806 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมีนาคม 2562

HK:00805 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า – กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน แช๊ะภาพคู่....หอไอเฟลจำลอง รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2562

HK:00803 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า THE VENETIAN ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน พิเศษ!! เมนู เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

22 – 25 มีนาคม 2562

HK:00801 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

27- 29 เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 3 , 10 , 17 , 24

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 15 , 22 , 29

HK:00800 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (กระเช้านองปิง) พักเซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

27 - 29 เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 3 , 10 , 17 , 24

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 15 , 22

HK:00799 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (กระเช้านองปิง)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนธันวาคม 2561 : 5 , 12 , 19

HK:00798 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนธันวาคม 2561 : 5 , 12 , 19

HK:00797 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ พักฮ่องกง 2 คืน หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดแชกงมิว ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธาน พิเศษ!! นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

HK:00796 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง หว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัดดัง อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ดูแสงสี Symphony of Lights เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 21

เดือนตุลาคม 2561 : 5 , 20 , 27 , 28

HK:00795 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนี่ย์แลนด์แบบเต็มวัน ดูแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS ชมวิวบนเขา VICTORIA PEAK ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY สักการะเทพเจ้าแชกง วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 1 , 6 , 8 , 13 , 15 , 20

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

HK:00794 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระใหญ่เทียนถาน นั่งกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง ชมโชว์ม่านน้ำ 3D วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน- ชมจิวเวอรี่ อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน รายละเอียด..

7 - 9 เดือนพฤศจิกายน 2561

HK:00793 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY CITYGATE OUTLET MALL, DUTY FREE, ย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 11 , 12 , 13 , 14 , 21 , 25 , 27

HK:00791 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 7 , 14 , 28

HK:00790 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล์ เยี่ยมชมเวเนเชียน และ หอไอเฟลจำลอง นมัสการขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอโชคลาภวัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และ CITYGATE พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษ !! นั่งกระเช้านองปิง 360 รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 14 , 21

เดือนตุลาคม 2561 : 12 , 19 , 26 , 27

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 3 , 9 , 10 , 16 ,17

HK:00789 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า - กลับดึก แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธาน ทานอาหาร...มื้อพิเศษ "เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง" รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

HK:00788 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบเต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง วัดแชกงหมิว , เจ้าแม่กวนอิม , ชายหาด REPULSE BAY , CITYGATE OUTLET MALL , DUTY FREE , ย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

HK:00782 ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย Free Day 1 วัน ให้ท่านได้มีเวลาท่องเที่ยว ช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด33