EU:00693 ทัวร์ยโรป WIZARD OF UNITED KINGDOM

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ถ่ายรูปกับปราสาทเอดินเบิร์ก ปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สัญลักษณ์ของสก๊อตแลนด์ #ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์ ของทีมลิเวอร์ฟูล รายละเอียด..

27 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

19 - 26 มีนาคม 2562

EU:00692 ทัวร์ยุโรป SOUTHERN ICON ENGLAND BRUNEI

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ #อิสระท่องเที่ยว 2 วัน #ตามรอยนวนิยายชื่อก้องโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ #พิเศษชมลิงจมูกยาว #ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ รายละเอียด..

09 - 16 เมษายน 2562

30 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2562

EU:00691 ทัวร์ยุโรป SOUTHERN ENGLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ #อิสระท่องเที่ยว 2 วัน #ตามรอยนวนิยายชื่อก้องโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 17 - 23, 18 - 24

EU:00690 ทัวร์ยุโรป ENGLAND SUPER SAVE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ #อิสระท่องเที่ยว 2 วัน #ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม รายละเอียด..

ธันวาคม 2561 : 18 - 23

กุมภาพันธ์ 2562 : 01 - 06, 19 - 24

มีนาคม 2562 : 02 - 07, 23 - 28

เมษายน 2562 : 05 - 10, 06 - 11, 12 - 17 //// มิถุนายน 2562 : 08 - 13

EU:00689 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮีงการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรปตะวันออก กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา – ชมเมือง บราติสลาวา - บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ เวียนนา - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง - เชสกี้ บูเดอโจวิช เชสกี้ บูเดอโจวิช - คาร์โลวี วารี รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

EU:00688 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซาลส์บวร์ก อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf - เวียนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

EU:00687 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก “คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf รายละเอียด..

6 - 14 พฤศจิกายน 2561

6 - 14 ธันวาคม 2561

29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562

25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 // 21 - 29 มีนาคม 2562

EU:00685 ทัวร์ยุโรป Europe Happy Heritage เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป Europe Happy Heritage By TG เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม เยือนเมืองมรดกโลก กีร์ธูร์น และบ้านกังหัน สัญญลักษณ์อันโดดเด่นของเนเธอร์แลนด์ ชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายหลักของประเทศเยอรมัน ถ่ายรูปกับหนูน้อยมาเนเคนพิส ดินเนอร์เมนูดังขาหมูเยอรมัน ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer outlet รายละเอียด..

24 - 31 ธันวาคม 2561

EU:00684 ทัวร์ยุโรป Europe Winter Duo เยอรมัน-ฝรั่งเศส

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เยือนเมืองประวัติศาสตร์แห่งไฮเดลเบิร์ก และเมืองเก่าไม่เหมือนใครในแฟร้งค์เฟิร์ต ชมเมืองเมืองสวยสตราสบูร์กและกอลมาเขตประเทศฝรั่งเศส เที่ยวปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet & La Fayette รายละเอียด..

24 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

EU:00683 ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 79,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้ เข้าชม "ปราสาทเอดินเบิร์ก" เข้าชม "ปราสาทสเตอร์ลิง" ล่องเรือชม "ทะเลสาบล็อกเนส" โรงงานเกลนวิสกี้ เข้าชม "ปราสาทเอลีนโดเนน" ทะเลสาบลอชโลมอน เข้าชม "พิพิธภัณฑ์ไททานิค" สะพานแขวนดาร์ริค หน้าผาโมเออร์ อุทยานแห่งชาติคิลลาร์นีย์ ชม "ปราสาทโรส" กรุงดับบลิน ช้อปปิ้งสินค้าที่ Duty free รายละเอียด..

16 - 25 ตุลาคม 2561

28 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2561

EU:00682 ทัวร์ยุโรป REPEAT ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส" ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 10 , 18

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 18 , 24

เดือนธันวาคม 2561 : 4 , 8 , 22

30 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

EU:00681 ทัวร์ยุโรป RELAX ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเต็มอิ่มมหานครสุดคลาสสิค บินหรู 5 ดาว เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส" ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 21

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 5

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 10

31 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

EU:00680 ทัวร์ยุโรป HAPPINESS ENGLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์ ของทีมลิเวอร์พูล ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อิสระท่องเที่ยวที่ลอนดอนจุใจ หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เต็มวัน) รายละเอียด..

มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

EU:00679 ทัวร์ยุโรป Best of Eastern Europe เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่แฟร้งค์เฟิร์ต ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของ จัตุรัสมาเรียน เข้าชมปราสาทไฮเดลบิร์กและพระราชวังเชิร์นบรุน ชมบ้านเกิดโมสาร์ตในเมืองซาลสเบิร์ก และถ่ายรูปงดงามในเมืองฮอลสตัท ชมเมืองปราคและเมืองน้ำแร่ในสาธารณรัฐเช็คและ บราติสลาวาในสโลวัค พร้อมช้อปปิ้ง Wertheim Village Outlet รายละเอียด..

23 - 30 กันยายน 2561

11 - 18 พฤศจิกายน 2561

25 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

02 - 09 ธันวาคม 2561

EU:00678 ทัวร์ยุโรป SELECTED BENELUX

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินตรงการบินไทย สะสมไมล์ 50% #ล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ #ล่องเรือหลังคากระจก ชมความงดงามสองฟากฝั่ง คลองของรุงอัมเตอร์ดัม #อิสระช้อปปิ้งจุใจ ที่ Designer Outlet Roemond รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 24, 29

ธันวาคม 2561 : 06, 08, 19

EU:00677 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 79,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวช รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 11, 25

ตุลาคม 2561 : 09, 16, 21

พฤศจิกายน 2561 : 06, 20, 27

ธันวาคม 2561 : 04, 27

EU:00676 ทัววร์ยุโรป CIRCLE IN BENELUX

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้าน กีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ล่องเรือหลังคากระจก ชมความงดงามสองฟากฝั่ง คลองของกรุงอัมเตอร์ดัม อิสระช้อปปิ้งจุใจ ที่ Designer Outlet Roemond รายละเอียด..

18 - 24 ตุลาคม 2561

29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2561

01 - 07 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562

EU:00675 ทัวร์ยุโรป Special Mono Italy

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์อิตาลี

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป อิตาลี 6 วัน 4 คืน บินตรงสบายๆ ขาไปบินเช้าถึงเย็น ได้พักผ่อน เที่ยวบินเข้า/ออกมิลาน ด้วยสายการบินน้องใหม่แห่งอิตาลี ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน เที่ยวมิลาน-เวโรน่า-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์ ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet รายละเอียด..

11 - 16 ตุลาคม 2561

08 - 13 พฤศจิกายน 2561

01 - 06 ธันวาคม 2561

06 - 11 ธันวาคม 2561

EU:00674 ทัวร์ยุโรป ABOVE SCANDINAVIA SWEDEN-NORWAY-DENMARK

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท

ทัวร์ยุโรป #บินสายการบินQATAR AIRWAYS สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ #สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ #เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 12, 19, 26

พฤศจิกายน 2561 : 02, 16

EU:00673 ทัวร์ยุโรป WIZARD OF ENGLAND SCOTLAND WALES

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #สายการบิน QATAR AIRWAYS #ถ่ายรูปกับปราสาทเอดินเบิร์ก ปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สัญลักษณ์ของสก๊อตแลนด์ #ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์ ของทีมลิเวอร์ฟูล รายละเอียด..

16 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 27 พฤศจิกายน 2561

รวมทั้งหมด62