EU:00622 ทัวร์ยุโรป SuperB Poland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และศาสนา ประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 29 - 06 ต.ค

ตุลาคม 2561 : 13-20, 20-27, 27 ต.ค.-3 พ.ย.61

พฤศจิกายน 2561 : 03 - 10

ธันวาคม 2561 : 01 - 08

EU:00621 ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามี รายละเอียด..

28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561

EU:00620 ทัวร์ยุโรปตะวันออก HIGHTLIGHT AUSTRIA-CROATIA (ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 76,900 บาท BW

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวชมถ้ำโพสทอยน่า ถ้ำที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในยุโรป เข้าพักใจกลางธรรมชาติอันสวยงามในอุทยานพริตวิเซ่ หัวใจของโครเอเชีย เข้าชมพระราชวังไดโอคลีเชียน พระราชวังอันเก่าแก่ตั้งแต่อาณาจักรโรมัน เที่ยวชมเมืองแห่งมรดกโลก Hallstat พร้อมเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ในออสเตรีย อิสระช๊อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์อย่างเต็มอิ่ม รายละเอียด..

18 - 27 พฤษภาคม 2561

1 - 10 มิถุนายน 2561

15 - 24 มิถุนายน 2561

EU:00001 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASY SCENIC EAST EUROPE (เช็ก ออสเตรีย ฮังการี)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท ZT

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยือน คาร์โลวี วารี เมืองสปาเก่าแก่ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กรุงปราก “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ชมความสวยงามของ เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกของ ฮัลล์สตัทท์ เยือน เวียนนา ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ณ Parndorf Designer Outlet เยือน บูดาเปสต์ สมญานาม “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี รายละเอียด..

03 – 09 มิถุนายน // 15 – 21 กรกฎาคม 2561

13 – 19 สิงหาคม 2561 (ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)

24 – 30 กันยายน 2561

22 – 28 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)

EU:00619 ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561 : 1, 2, 3

EU:00618 ทัวร์ยุโรป LOVELY ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน รายละเอียด..

พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

EU:00617 ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส- สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 09, 23

ตุลาคม 2561 : 07, 21

พฤศจิกายน 2561 : 05, 19

ธันวาคม 2561 : 03, 10, 31

EU:00616 ทัวร์ยุโรป EUROPE BENELUX

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์ จัตุรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส– ทริอาร์ ลักเซมเบิร์ก – แร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต เข้าชมมหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 15, 22, 29

มิถุนายน 2561 : 05 - 12

EU:00615 ทัวร์ยุโรป Happy Italy-Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป บินสู่มิลาน กลับที่นครซูริค ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานยาว ก็เที่ยวแบบสองประเทศได้ เดินทางแบบไม่เหนื่อย เที่ยวสุดคุ้ม แถมช้อปปิ้งเต็มอิ่ม และชมน้ำตกไรน์ก่อนกลับบ้าน เที่ยวมิลาน และเจนัว ชมทะเลสาบโคโม่ ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet เดินเล่นถ่ายรูป แชะภาพกับซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน ชมความงามแห่งขุนเขา ขึ้นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด แวะกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ มีเวลาเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิ้งสินค้าดีคุณภา รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 5-11, 19-25

มิถุนายน 2561 : 5-11, 19-25

EU:00614 ทัวร์ยุโรป World Heritage เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป World Heritage เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร์(BR) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

26 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561

09 - 15 มิถุนายน 2561

EU:00613 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส)ซูริค – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ช้อปปิ้ง - มิวนิค - ฮัลสตัทท์ ซาลส์บวร์ก - เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า*** - โบสถ์เซนต์มาร์ค - เมสเตร้ – มิลาน ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ – มหาวิหารแห่งมิลาน – โคโม่ - โคโม่ – ขึ้นยอดเขาทิตลิส– ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ซูริค รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 08 - 15, 29 - 05 มิถุนายน

มิถุนายน 2561 : 12 - 19, 26 - 03 กรกฏาคม

EU:00612 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค – ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค – ลูเซิร์น – ช้อปปิ้ง – ซูริค รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 01 - 08, 22 - 29

มิถุนายน 2561 : 05 - 12, 19 - 26

EU:00611 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน–บันไดสเปน-ปราโต้ หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลาเค่น–เดินเที่ยวชมเมือง-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-นั่งรถไฟ TGV–ปารีส–เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร-เกอร์-City Tour-Duty Free- รายละเอียด..

19 - 27 มิถุนายน 2561

EU:00610 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: สวิสแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 79,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป สวิต ล่องเรือทะเลสาบซุก - วาดุส - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท โลซานน์ - เบิร์น - เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ชาร์ฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค *** พักเมืองเซอร์แมท 100 %*** รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 21 - 28, 23 - 30

EU:00609 ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ - ซิซิลี - เกาะมอลต้า

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 89,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ - ซิซิลี - เกาะมอลต้า ชายฝั่งอมัลฟี – นาโปลี – พักในเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – ปาแลร์โม – อากรีเจนโต้ หุบเขาแห่งวิหาร – คาเทนยา – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟเอ็ดน่า – ซิราคิวส์ – วาเล็ตต้า ล่องเรือชมเกาะมอลต้า – เกาะโกโซ – ชมเมืองมรดกโลก รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 01 - 10, 08 - 17, 14 - 23

EU:00608 ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี ชมปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอร์เมียร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท พระราชวังวินเซอร์ – หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ ชมสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ รายละเอียด..

18 - 26 พฤษภาคม 2561

16 - 24 มิถุนายน 25261

21 - 29 กรกฏาคม 2561

10 - 18 สิงหาคม 2561

EU:00607 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บวร์ก – พัสเซา - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – คาร์โลวีวารี่ - ปร้าก ปราสาทปร้าก - เขตเมืองเก่า – เบอร์โน - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ ฮีโร่ สแควร์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน - เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง รายละเอียด..

20 - 28 พฤษภาคม 2561

14 - 22 มิถุนายน 2561

EU:00606 ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Wonderful Promotion

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา เดินทางสบาย กับ 4 ประเทศดังของกลุ่มยุโรปตะวันออก** ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย-ฮังการี 8 วัน 5 คืน เที่ยวเวียนนา เมืองสวยงามของออสเตรีย ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน ล่องเรือแม่น้ำดานูบในบูดาเปสต์ ชมเมืองเก่าในฮังการี เซนเทนเดร้ และ เอสเตอร์กอม ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังครุมลอฟ พร้อมช้อปปิ้ง Parndorf Outlet รายละเอียด..

17 - 24 มิถุนายน 2561

23 - 30 มิถุนายน 2561

EU:00605 ทัวร์ยุโรป NICE SCAN

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน โดยสายการบินไทย (TG) บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเ รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

27 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2561

12 - 18 ตุลาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00604 ทัวร์ยุโรป Mono Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 67,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอร์แมท-มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

08 - 14 ตุลาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด52