เกี่ยวกับเรา

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท ทราเวลอินไทม์ จำกัด ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ

กับการให้บริการงานท่องเที่ยวด้วยความเป็นธรรม เราจึงได้ถือกำเนิดขี้นและจากประสบการณ์

ในด้านการท่องเที่ยวมามากกว่า 20 ปี เราจึงเข้าใจในสิ่งที่ผู้เดินทางต้องการเรากล้าให้

ในสิ่งทีคนอื่นไม่สามารถให้ได้ เพราะเราอยู่เคียงข้างผู้เดินทางเสมอ .... "ท่องเที่ยวไปกับเรา

กับ ช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณเลือกได้"

 
ข้อมูลบริษัท

• ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
• ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105555159985 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0105555159985 ออกโดย
กรมสรรพากร
• ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/08817 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

บริการหลักของเรา
1. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่คนไทย/และต่างประเทศ 
2. ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวทั่งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก 
4. รับจองโรงแรม รีสอร์ท และที่พักต่างๆทั่วโลก 
5. รับปรึกษาและให้บริการในการทำวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ 
6. รับจัดกรุ๊ปเหมาทั่งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน 
    จัดเพื่อเป็นของ ขวัญ หรือโบนัสประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดนำเที่ยว เพื่อส่งเสริม
    การขายของบริษัทฯ และห้างร้านต่างๆ เป็นต้นไป 
7. จัดอมรมค่ายอาสา เพื่อพัฒนาองค์กร และจัดสันทนาการ เพื่อ ละลายพฤติกรรมต่างๆ 
8. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดสันทนาการ เช่น การเล่นเกมส์,
    จัดแคมป์ไฟ,และจัดวอล์คแรลลี่ เป็นต้น 
9. ให้บริการรถเช่าทุกชนิด


กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
• ลูกค้าที่ติดต่อมายังศูนย์บริการ จากการพบเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อชั้นนำต่างๆ เช่น
ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ หรือ จากเว็บไซต์ชั้นนำ
• ลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
• ลูกค้าหน้าร้าน (Walk-in)
• ลูกค้าเก่าที่มีการใช้บริการหมุนเวียนอยู่เสมอและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
• ลูกค้าที่ทำหน้าที่ติดต่อเป็นตัวแทนจัดหาบริการต่าง ๆ หรือมีกลุ่มลูกค้าของตนเองอยู่แล้ว 
เช่น บริษัทท่องเที่ยว, โรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ, ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
• ลูกค้าจากองค์กร เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
• ลูกค้าจากองค์กรราชการ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริการหลังการขาย
ด้วยการระลึกและตระหนักอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งลูกค้าไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับการจะรักษาลูกค้า
ที่มีอยู่ไว้ให้ดีที่สุดทางบริษัทฯจึงเน้นที่การให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างยิ่ง เรามีจัดอบรมการขายรวมถึงมารยาทให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าทุกท่าน และมีการประเมินผลงานของพนักงานทุก 3 เดือน รวมถึงมีการจัดพาไปดูงานตามสถานที่จริง เราคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเสมอ ที่ไหนไม่ดีจริงเราไม่ขาย

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท ทราเวลอินไทม์ จำกัด ตั้งอยู่599/150 หมู่บ้านอารียาลาดปลาเค้า โครงการเดอะคัลเลอร์1 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230