27,888.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00001 ทัวร์ตุรกี Popular Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,888 บาท

ทัวร์ตุรกี เตหะราน–อิสตันบูล-พระราชวัง Topkapi -Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-คูซาดาซึ คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ รายละเอียด..

กันยายน 2560 : 15-23, 29 ก.ย.-07 ต.ค.

ตุลาคม 2560 : 06-14 ,13-21

พฤศจิกายน 2560 : 17-25

ธันวาคม 2560 : 08-16

28,500.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00002 ทัวร์ตุรกี Hot..Hot Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,500 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus-คูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต- Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้ รายละเอียด..

สิงหาคม 2560 : 25 ส.ค.-01 ก.ย.

กันยายน 2560 : 01-08

ตุลาคม 2560 : 13-20, 20-27

พฤศจิกายน 2560 : 03-10, 17-24, 24 พ.ย.-01 ธ.ค

28,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00003 ทัวร์ตุรกี A Super Pro Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-คูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ระบำหน้าท้อง เมืองปามุคคาเล่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ เมืองอังการ่า-นครอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต (ฮิปโปโดรม)-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต นครอิสตันบูล-กรุงอัลมาตี้-โชว์พื้นเมือง รายละเอียด..

08 - 15 กันยายน 2560

29,998.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00004 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,998 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–คูซาดาซึ-ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ คัปปาโดเกีย-ทะเลสาบเกลือ-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต รายละเอียด..

กันยายน 2560 : 02-09 ,23-30 ,29 ก.ย.-06 ต.ค

ตุลาคม 2560 : 07-14 ,12-19 ,13-20 ,14-21 ,15-22 ,16-23 ,17-24 ,21-28

พฤศจิกายน 2560 : 10-17,17-24

ธันวาคม 2560 : 02-09 ,03-10 ,22-29

31,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00005 ทัวร์ตุรกี TURKEY DELUXE

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท

ทวัร์ตุรกี อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์ รายละเอียด..

ตุลาคม 2560 : 10, 24

พฤศจิกายน 2561 : 08 - 16
รวมทั้งหมด 5 รายการ :