29,998.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00004 ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,998 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–คูซาดาซึ-ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ คัปปาโดเกีย-ทะเลสาบเกลือ-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต รายละเอียด..

กันยายน 2560 : 02-09 ,23-30 ,29 ก.ย.-06 ต.ค

ตุลาคม 2560 : 07-14 ,12-19 ,13-20 ,14-21 ,15-22 ,16-23 ,17-24 ,21-28

พฤศจิกายน 2560 : 10-17,17-24

ธันวาคม 2560 : 02-09 ,03-10 ,22-29

29,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00009 ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือบอสฟอรัส อิสตันบูล เมืองบูซ่าร์ GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ อิซเมีย อิซเมีย เมืองคูซาดาซี บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก รายละเอียด..

27มกราคม – 03กุมภาพันธ์ 2561

03 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 // 24 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 61

10 – 17 มีนาคม 2561

07 – 14 เมษายน 2561

30,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00007 ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,999 บาท

ทัวร์ตุรกี เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET รายละเอียด..

15 – 23 พฤศจิกายน 2560

22 – 30 พฤศจิกายน 2560

05 – 13 ธันวาคม 2560

39,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00006 ทัวร์ตุรกี TURKEY NEW YEAR

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – รายละเอียด..

30 ธันวาคม 2560 - 06 มกราคม 2561

39,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00008 ทัวร์ตุรกี Easy winter in Turkey

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่กรุงอีสตันบูล พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีนํ้าพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปี + รายละเอียด..

21 – 29 ธันวาคม 2560 (วันคริสมาสต์)

28 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 (วันปีใหม่)

2 – 10 มกราคม 2561

42,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

TK:00010 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เตอร์กิสแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท Big

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต - อิสตันบูล – ล่องเรือช่อ รายละเอียด..

31 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561
รวมทั้งหมด 6 รายการ :