13,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

BA:00003 ทัวร์บาหลี

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท

ทัวร์บาหลี ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็ รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2560 : 18-20 /// ธันวาคม 2560 : 2, 9, 23, 30

มกราคม 2561 : 13, 27

กุมภาพันธ์ 2561 : 3, 10

มีนาคม 2561 : 10 - 12

16,999.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

BA:00004 ทัวร์บาหลี

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท

ทัวร์บาหลี ปูราเบซากีห์ – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) – วัดเม็งวี รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 8, 30

มกราคม 2561 : 11 – 14, 25 – 28

กุมภาพันธ์ 2561 : 8 – 11, 22 – 25

มีนาคม 2561 : 1 - 4, 8 - 11

19,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

BA:00005 ทัวร์บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การูด้าอินโดนีเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท

ทัวร์บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู วัดอูลูวาตู PURA ULUWATU วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) – วัดเม็งวี หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 8, 30

32,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

BA:00006 ทัวร์บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การูด้าอินโดนีเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,900 บาท

ทัวร์บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) – วัดเม็งวี บุโรพุทโธ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –– ถนนมาริโอโบโร่ รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 7, 29
รวมทั้งหมด 4 รายการ :